Resource menager: Ефективен инструмент за управление на производството

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2018
  •  92

Автор:Колектив
Издателство:БизнесСофт
Страници:177
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. Добро
Resource menager. Ефективен инструмент за управление на производството: Ръководство за работа


СЪДЪРЖАНИЕ:

1. 1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...................................................................................5
2. ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО..................................7
3. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ПРОГРАМАТА....... 8
4. ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА:...........................9
5. ТРЕЙ-ИКОНА..................................................................................................9
6. ГЛАВНО МЕНЮ /ФОРМА/ НА ПРОГРАМАТА....................................10
6.1 Текстово меню от главната форма.......................................................10
6.2 Индикатори на състоянието на главната форма...............................12
7. ОБЕКТИ..........................................................................................................13
7.1 НОВИ ДАННИ ИЛИ НОВ ПРОЕКТ.....................................................................13
8. ИЗБОР НА ОБЕКТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА ТВЪРДИТЕ ДИСКОВЕ...................15
9. ОБЩИ СВОЙСТВА НА ТАБЛИЦИТЕ /ФОРМИТЕ/ С ДАННИ........19
9.1 Общи бутони за управление на таблиците...........................................19
9.2 Оглед и печат на документа с Print Preview.......................................20
9.3 Извеждане на справките в друг формат или матричен принтер 21
9.4 Филтър за търсене в показаните в таблицата данни.........................23
9.5 Настройки на точността на числата и резултатите........................ 23
9.6 Особени редове в справките....................................................................24
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА...........................................................25
10.1 Схема за начисления в обекта...............................................................26
10.2 Права на достъп до обектите..................................................................27
11. ОСНОВНИ ФОРМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА. ОБЩО ОПИСАНИЕ........30
12. ОСНОВНА ФОРМА - ТЕХНОЛОГИЯ.....................................................31
12.1 Въвеждане на проекта..............................................................................31
12.2 Подробна количествена сметка.............................................................47
12.3 Допълнителни справки извеждани от форма ТЕХНОЛОГИЯ 48
12.4 Лимитиране на обекта..............................................................................56
12.5 Остойностяване на количествената сметка на проекта.................63
12.6 Остойностяване на обекта.....................................................................65
12.7 СТОЙНОСТНИ СПРАВКИ ПО РЕСУРСИТЕ........................................................72
12.8 Печат на ресурсите /анализите/.............................................................72
12.9 Undo и Redo................................................................................................73
12.10 Специални възможности в структурата на проекта.....................73
12.11 Настройка на страниците на форма ТЕХНОЛОГИЯ......................74
12.12 Импорт на настройки и схеми на калкулации от други обекти. . 77
13. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА...........................78
13.1 Малко теория.............................................................................................28
13.2 Общо управление на формата на ПЛАНИРАНЕ..................................79
13.3 Страница ВСИЧКИ СЪБИТИЯ от форма ПЛАНИРАНЕ.....................81
13.4 СТРАНИЦА ИЗБРАНО СЪБИТИЕ от форма ПЛАНИРАНЕ....................87
13.5 Страница ГРАФИК от форма ПЛАНИРАНЕ.......................................102
13.6 Страница РЕСУРСИ от форма ПЛАНИРАНЕ.....................................104
14. ОТЧИТАНЕ ИЛИ АКТУВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА / ОБЕКТА/....105
14.1 Създаване на актове /отчет за изпълнение/......................................105
14.2 Печат на акт /отчет/................................................................................107
14.3 Корекции в нормите, цените и допълнителните разходи в отчета. 109
14.4 Справки по избрани актове или бюджет.............................................110
14.5 КС материали по отчет..........................................................................111
15. РЕДАКТИРАНЕ ШАБЛОНИТЕ НА РЕСУРСИТЕ - ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ.....112
5.1 Създаване на номенклатурата на ресурсите...'.................................114
15.2 Номенклатурата на услугите...............................................................116
15.3 Номенклатура на операциите..............................................................117
15.4 Директна промяна на данните в таблицата с операциите.............124
15.5 Полета в отделните таблици, които могат да се редактират директно от клавиатурата:.............125
15.6 ПОМОЩНИ НОМЕНКЛАТУРИ ИЛИ ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕСУРСИТЕ.........125
15.7 Групова промяна на характеристики на номенклатурни елементи НА ОПЕРАЦИИТЕ И РЕСУРСИТЕ....127
15.8 Зареждане на ресурсите по условие....................................................128
15.9 Импорт на анализи от Excel.................................................................128
15.10 Импорт на ресурси от Excel..............................................................130
15.11 КЛОНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ.....................................................................131
16. ИЗВЕЖДАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПРАВКИ НА ГРАФИЧЕН ПРИНТЕР /ЛАЗЕРЕН ИЛИ МАСТИЛЕНО-СТРУЕН ПРИНТЕР/................133
16.1 Настройване на съдържанието /колоните/ на справката..............134
16.2 Обща настройка на шрифта на справката.........................................135
16.3 Интегриране на текстове и графики към справките /епилог и пролог/. 136
16.4 S Оглед на справката - Print Preview..............................................138
17. ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПРАВКИТЕ НА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР 141
17.1 Настройка преди отпечатване в текстов формат.............................142
17.1 Настройка преди отпечатване в текстов формат.............................142
18. МАЛКА НОМЕНКЛАТУРА НА РЕСУРСИТЕ .........................142
19. БУТОНИ /ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА/ ИЗНЕСЕНИ НА ГЛАВНАТА ФОРМА.....146
19.1 Настройка работата на програмата от главната форма................146
19.2 Сервиз от главната форма.....................................................................153
20. ВРЪЗКА С ДАННИТЕ ОТ СЧЕТОВОДНА ТА ПРОГРАМА WORK FLOW. 161
20.1 Информация за цените на материалите по складове, обекти и доставчици. 161
20.2 Оперативна информация за цените на материалите от WF...........162
20.3 Извеждане искания за необходимите материали............................164
20.4 Стойностно КС или изпълнение на финансовия план....................164
20.5 Получаване на ресурсното КС28.........................................................172
21. ОБРАБОТКА НА ПРИСЪЕДИНЕНИ ДОКУМЕНТИ.........................174
21.1 Добавяне и обработка на линквани документи...................... 177
22. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИКАТА......................................................177

о2бз.Категория › Компютърни

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.