Немски език за музиканти

  • 1 0
  • (Rated 5 Stars)
  •  4-6-2018
  •  83

Автор:Радка Казанджиева-Пъдева
Издателство:Наука и изкуство
Страници:224
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Немски език за музиканти. Второ издание / Радка Казанджиева-Пъдева

+-+-+-+-+-
ПРЕДГОВОР
Учебникът „Немски език за музиканти“ е предназначен за студентите от Българската държавна консерватория и ВМПИ в Пловдив.

Учебникът цели: 
1) да уеднакви и задълбочи знанията по немски език на студентите, идващи от различни средни училища; 
2) да развие по-нататък придобитите говорни навици на теми от всекидневието; 
3) да въведе студентите в музикалната лексика и да ги запознае с типичните за научния език граматични структури, за да могат те да използуват литература по специалността.

Учебникът може да се използува и от музиканти за профилиране на знанията им по немски език в областта на музиката.

Учебникът се състои от три части:
I част — 8 текста на теми из всекидневието на студента от консерваторията с упражнения за повторение на граматиката и въпроси за разговор и 5 леки фабул ни четива, предназначени за преразказ. Този материал е предвиден за I семестър, при по-слаби групи — за I и II семестър.
II част — 11 теми из различните области на музиката, главно оригинални и строго профилирани текстове, някои леко адаптирани. Към текстовете са дадени упражнения по фонетика, морфология, синтаксис на сложните изречения и лексика (словообразуване, фразеология и въпроси). Особено внимание е обърнато на музикалната терминология с цел да се изчерпи напълно музикалната лексика. Материалът е предвиден за разработване през И, III и IV семестър.
III част — текстове из музикалната литература, либрета, арии и др. предназначени за самостоятелно четене от студентите и за работа със специализантите от трите факултета.

Към учебника са дадени : кратък граматически справочник и кратък немско-български и българско-немски речник. С това се цели да се улесни работата на студентите при домашната им подготовка и да се пести време в клас за повече упражения.

Авторът

+-+-+-+-+-+-
Описание:
Учебникът "Немски език за музиканти" е предназначен за студентите от Българската държавна консерватория и ВМПИ в Пловдив.
Учебникът цели: 
1) да уеднакви и задълбочи знанията по немски език на студентите, идващи от различни средни училища; 
2) да развие по-нататък придобитите говорни навици на теми от всекидневието; 
3) да въведе студентите в музикалната лексика и да ги запознае с типичните за научния език граматични структури, за да могат те да използуват литература по специалността.
Учебникът може да се използува и от музиканти за, профилиране на знанията им по немски език в областта на музиката.

ст.


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.