Deutsch für Heute und Morgen

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  4-6-2018
  •  98

Автор:Maria Tosheva, Maria Groseva, Christina Stankulowa
Издателство:Народна просвета
Страници:170
Корици:Меки
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Deutsch für Heute und Morgen. Maria Tosheva, Maria Groseva, Christina Stankulowa (Български и немски език).

*********
ПРЕДГОВОР
Предлагането учебно пособие е адресирано към учениците cm средните технически училища, техникумите след средно образование, средните политехнически училища с изучаване на немски език, студентите от висшите технически училища, както и към всички, ксито в професионалната си дейност ще се занимават със специализирана или научна литература на немски език.

Основните цели на учебното пособие са развиването на рецептивни, репродуктивни и продуктивни умения като:

разбиране при четене и слушане на специализирана литература с общенаучен характер;
превод на кратки специализирани текстове с невисока степен на трудност;
правилно оформяне на писмени и устни съобщения на немски език.
Постигането на основните цели се осъществява чрез усвояването на:
словообразувателни модели, типични за стила на науката и техниката;
морфологични и синтактични явления, характерни за този стил;
лексикален минимум от общенаучна лексика.

Учебното пособие е изградено въз основа на първата степен от Wörterbuch-Minimum Deutsch — Bulgarisch с автори Ст. Стоянова-Йовчева и К- Стоянов, която обхваща 2340 лексикални единици и може (¡a се разглежда като „минимум на съвременния немски език“. Като граматичен минимум служат явленията, овладени в основния курс на ЕСПУ.

Включените в пособието текстове са от различни области на науката и техниката като енергетика, роботостроене, биотехнологии....

+-+-+-+-+-+-
Учебното помагало Deutsch für heute und morgen има за цел да запознае интересуващите се с иай-важните особености на стила на науката и техниката, както и да разшири лексикалния запас с научно-техническа терминология.

Включените текстове са от областта на микрокомпютърната техника, ядрената енергетика, промишлените роботи, биотехнологията и др. Основните текстове са придружени с лексикално-граматични упражнения, упражнения по превод, включени са и текстове за самостоятелно четене с разбиране.

Помагалото е предвидено за читатели с предварително овладян граматичен и лексикален минимум, това означава — за малко и средно напреднали в изучаването на немски език.
803.0
© Мария Стефанова Тошева, Мария Живкова Грозева, Кристина Кудлинска-Станкулова, 1990 c/o Jusautor, Sofia

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.

ст.бз

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.