Управленско счетоводство (за финансов мениджмънт)

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-5-2018
  •  180

Автор:Трифон Трифонов
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:661
Корици:Меки
Година:2009
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Управленско счетоводство (за финансов мениджмънт) / Трифон Трифонов

Отзиви
Статията на Трифонов за методологията на корпоративното икономическо знание по философията на науката е много интересна, по-специално относно методологията на финансовата наука. Ползва и цитира много авторитетни публикации. Акцентира върху метода на фалсифицирането (опровергаването), за да се приеме или отхвърли дадена теория. Дали всеки раздел на икономическата наука трябва така перфектно да обосновава своята методология? В действителност авторът прави принос за цялата икономическа теория!

проф. д.ик.н. Камен Миркович, 2007

Икономическият подход представя счетоводството като частен случай на икономикса... Доскоро този подход имаше привилегията на западноевропейската счетоводна теория, но не е безразличен и за българската счетоводна наука. От трудовете на проф. Добрев от 30-те години на XX век към трактовките на проф. Пергелов до разнообразната интерпретация на проблематиката от доц. Трифонов, икономическият подход има добър прием в българската счетоводна теория.

проф. д.ик.н. Михаил Динев, 2001 г.

Чрез своя труд д-р Трифонов написа биографията на счетоводството като наука и професионална дейност... позволява на сегашното поколение счетоведи да погледне в мрака на миналото и да открие и възприеме ценни истини. Посоченият принос е плод на къртовски изследователски труд и неоспорим усет и интуиция, проявявани в продължение на години. Само човек, който е влюбен дълбоко в науката, е готов на такова себеотдаване. Със своите безспорни научни достижения д-р Трифонов допринася да се правят обществено достояние теоретичните достойнства на счетоводството. Такива изследвания може да направи автор с извънредно богата икономическа култура, който е в състояние да превъзмогва личните си мисли и пристрастия и да долавя и отразява онова, което е рожба на общественото развитие като социално-исторически процес.

проф. д.е.с. Коста Пергелов, 2000 г.

Авторът единствен от счетоводната общност в България от 1950 г. насам е публикувал 5 статии в най-авторитетното списание "Икономическа мисъл" у нас, т.о. освен като счетоводител се е проявил като икономист и финансист. Той е публикувал и първата българска статия в американско счетоводно списание....

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано.

ст
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.