Банково дело

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-5-2018
  •  139

Автор:Зофя Завадска, Малгожата Иванич-Дроздовска, Владислав Яворски
Издателство:УИ "Стопанство"
Страници:318
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Банково дело - Базов курс / Зофя Завадска, Малгожата Иванич-Дроздовска, Владислав Яворски

Предговор към българското издание
На границата между 80-те и 90-те години на XX в. в икономиките на Полша (1989 г.) и на България (1991 г.) започва преобразуване на системата, чиято цел е създаване на основите за функциониране на пазарната икономика. Необходима съставна част на всяка пазарна икономическа система са банките - институции, ползващи се с публично доверие, - които са посредници в разпределението на паричните средства. В предлаганата книга са представени основните принципи на функциониране на банките в условията на пазарна икономика.

Книгата се състои от 4 раздела. Те съдържат информация както за средата, в която работят търговските банки, така и за управлението на банките. В отделните раздели се разглеждат най-съществените области на банковата дейност, като са взети под внимание съвременните банкови продукти и методите за управление и по-конкретно метода за управление на риска.

В първи раздел предмет на анализ са банковата система и отношенията й с обкръжаващата я среда. В него е представено понятието за банкова система заедно с основните елементи на банковото обкръжение, условията, при които тя функционира, като например паричната политика на централната банка и нейните инструменти, а също мрежата за сигурност, включваща банковия надзор, задължителните за банките правни регулации и системата за гарантиране на депозитите. В рамките на мрежата за сигурност се разглеждат и въпросите, отнасящи се до Новото Базелско споразумение за собствения капитал.

По-подробно са разгледани промените в банковата система на Полша, настъпили след 1989 г. Освен специфични черти трансформацията, която се извършва в Полша, има много общо с промените в банковите системи на останалите страни от Централна и Източна Европа - бившите социалистически страни, които трансформират своите икономики (countries in transition, transitioning countries). Във всички тях бе необходимо да се създаде двустепенна банкова система, състояща се от централна банка и търговски банки, да се въведат нови правни регулации, необходими за функционирането на банките в условията на пазарна икономика, да се създаде ефективно функциониращ надзор и системи за гарантиране на депозитите. Съществена роля при преобразуването на отношенията на собственост в банките в тези страни изигра чуждият капитал, като от този факт произтичат определени последици за финансирането на икономическите потребности.

Разгледаните във втора глава на първи раздел инструменти на паричната политика, използвани от централната банка на Полша, не се различават особено от инструментите, използвани от Европейската централна банка. Съответно правните регулации, разгледани в трета глава на същия раздел (например нормите, отнасящи се до даването на банкова лицензия, нормите, отнасящи се до ограничаването на кредитния риск, коефициентът на платежоспособност), са аналогични на тези в останалите страни от Европейския съюз...

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.