Анализ и управление на инвестициите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  17-5-2018
  •  292

ПРОДАДЕНА

Автор:Пламен Орешарски
Издателство:Лорен
Страници:151
Корици:Меки
Година:1997
Броя:1
ISBN:9545680326 Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Добро
Анализ и управление на инвестициите. Пламен Орешарски

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 5

1 ВЪВЕДЕНИЕ 7

Обхват на инвестициите. Принципи на инвестиционния анализ. Значими финансови параметри. Спецификата на портфеилните инвестиции. За естеството на пазарите. Резюме 19

2 ПАРИЧНА ОЦЕНКА НА ВРЕМЕТО 21

Как нараства капиталът. Преход от бъдещи към съвременни стойности. Съвременна стойност на поредица от бъдещи парични потоци. Годишни отчисления от капитала. Номинални и ефективни ставки. Спецификата на портфеилните инвестиции. За естеството на пазарите.

Резюме 31

3 МЕТОДИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ИЗБОР 34

Нетна съвременна стойност. Вътрешна норма на възвръщаемост. Анализът "приходи— разходи". Анюитетен метод. Период на възвръщаемост. Резюме 49

4 КЛАСАЦИЯ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ 52

Как различните методи класират конкуриращи се проекти. Влияние на инвестициите върху сравнителните финансови оценки. Избор при различни инвестиционни периоди. Значимост на нормата на дискон-тиране в класацията на проекти. Инвестиционният избор в условията на бюджетни ограничители. Цената на бюджетните ограничители. Резюме 65

5 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ РИСК И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ПОРТФЕИЛНИТЕ АКТИВИ 68

Диапазони на очакваната възвръщаемост. Измери-
тели на диапазона на възвръщаемостта. Нормално ли е разпределението на вероятната възвръщаемост. Интегрирането на рисковия компонент в оценката на инвестиционните решения. Портфейл-ният риск. Диверсификацията и пропорцията: сис-тематичен-несистематичен риск. Значението на бе-та-коефициентите. Как да оценим финансовите активи. Модерни интерпретации за идентифициране на очакваната възвръщаемост. Оперативни техники за отчитане на риска.

Резюме 93

6 ИНФЛАЦИОННИ И ДАНЪЧНИ ЕФЕКТИ 96 ВЪРХУ ИНВЕСТИЦИОННИТЕ РЕШЕНИЯ

Инфлацията в инвестиционния анализ. Винаги ли инфлационният ефект е неутрален. Данъчни въз-' действия върху паричните движения. Данъците и инвестиционният риск. Резюме 105

7 ИНВЕСТИЦИОННИТЕЕ ФУНКЦИИ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА 107

Идентифициране на капиталовите разходи. Капита-лова структура и средно претеглена цена на капитала. Влиянието на маржиналните капиталови разходи. Дълговото финансиране и пазарната стойност на фирмата. Резюме 120

8 УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТфЕЙЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ 122

Фрагменти от теорията на портфейла. Към порт-феилния прагматизъм. В търсене на недооценени активи. Конструиране и текущо актуализиране на портфейла. Границата между професионализма и шанса. Към глобализация на портфейлните инвестиции. Резюме 141

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 143

ПРИЛОЖЕНИЯ 147

 151

Здраво книжно тяло. Тук-там подчертавано, има драскулки и частични отметки.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.