Староруска литература (X-XVII век)

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-5-2018
  •  187

Автор:Михаил Михайлов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:241
Корици:Меки
Година:1983
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Староруска литература (X-XVII век).  Михаил Михайлов

Учебникът на Михаил Михайлов "Староруска литература" (X—XVII век) е първият сериозен опит за системно излагане и тълкуване проблемите на ста-роруската литература. В сбита форма в него е представен чрез очерци сложният средновековен Източнославянски литературен процес. Учебникът съдържа много фактологичен материал. По-подробен е очеркът за една от най-значителните старославянски творби "Песен за похода на Игор" ("Слово о полку Игореве") от XII век. Книгата е преработен вариант на лекциите, четени от автора във Великотърновския и Пловдивския университет и е адресирана до всички обичащи литературата читатели.
© Михаил Иванов Михайлов Jusau*or, Sofia, 1983

Индекс 82

+-+-+-+-+-
ПРЕДГОВОР
Предлаганата "Староруска литература" (X—XVII в.) е учебник, предназначен както за студентите от филологическите факултети на българските висши учебни заведения, така и за интересуващите се от проблемите на славянския литературен развой читатели. Книгата представлява преработен вариант на четените от автора лекции във Великотърновския (1964—1982) и Пловдивския (1974— 1982) университет. В нея е отразен опитът на една от най-силните медиевистични школи в света — съветската, както и постиженията на българската русистика в изследването на средновековните из-точнославянски и южнославянски литератури. След "Руска литература в образци и очерци" от професор Велчо Велчев, представляваща христоматия по староруска и руска литература от XVIII в., придружена от коментар и кратки въвеждащи в произведенията очерци, предлаганата книга е първи опит у нас зц систематическо изложение върху староруския литературен процес, реализирано чрез съобразени с учебните програми на българските университети очерци. Авторът съзнателно е отделил по-широко място на едно от най-значителните старославянски художествени произведения — "Песен за похода на Игор" ("Слово о полку Игореве") от XII в., за да насочи студентите към съпреживяване поетическата атмосфера на древнославянските паметници на литературата.

Обучението по староруска литература е важен момент в подготовката на студентите за бъдещата им работа като учители и филолози-русисти. Вниквайки в явленията на средновековния литературен развой, те придобиват по-ясна представа за пътя, който изминава руската художествена мисъл, за да достигне до онези постижения, които й определят водещо място в световната литература.

Познаването на староруската литература е неотменимо задължение и за филолога-българист. Известна е важната роля на старобългарската литература във формирането, утвърждаването и развитието на литературите на източните славяни. Затихналото след 1393 г. бурно и високохудожествено творчество на дейците от Търновската книжовно-литературна школа продължава в Сърбия.....

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.