Изчислителни устройства в автоматиката. Част 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-5-2018
  •  130

Автор:Трайко Петков
Издателство:Техника
Страници:372
Корици:Твърди
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 160 / 230 Състояние: Мн. добро
Изчислителни устройства в автоматиката. Част 2: Приложение на изчислителната техника и автоматиката
Трайко Петков

УДК 681.142:65.011.56
Във втората част на книгата «Изчислителни устройства в автоматиката> се разглежда приложението на изчислителната техника в автоматиката — като средство за изследване и разработване на системите на автоматиката и като елемент в изграждането на тези системи.

В първото направление основно внимание е обърнато на моделирането на елементите и на системите за автоматично управление. Разгледани са подробно статистическото моделиране и използуването на изчислителната техника в решаването на задачи във връзка със статическата оптимизация (при твърде обща постановка), както и на задачи, които не са непосредствено свързани с автоматиката в досегашното й класическо третиране, но имат връзка с управлението в широк смисъл. Това е направено, тъй като напоследък автоматичното управление на технологичните процеси се съчетава все по-тясно с икономическото и организационното управление, при решаването на задачите на които се използуват широко разгледаните методи.

Във второто направление е разгледано твърде подробно използуването на елементите на изчислителната техника (и на цели изчислителни машини) при изграждането на системите за автоматично управление. Дадени са основите на теорията, в която се решават въпросите за изграждането на автоматичните системи с елементи на изчислителната техника, както и редица примери на конкретни приложения.

Книгата е предназначена за учебник по едноименната дисциплина на студентите от специалностите «Автоматика и телемеханика» и «Автоматизация на производството», но може да служи и на специалистите в практиката, които разработват системи за управление с изчислителна техника.

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано.
Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.