Бизнес обучение и предприемачество

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-5-2018
  •  183

Автор:Колектив
Издателство:Ниба Консулт
Страници:199
Корици:Меки
Година:1999
Броя:1
ISBN:95445101099 Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Мн. добро
Бизнес обучение и предприемачество - Учебник.

Съдържание

тема 1

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДПРИЕМАЧА...............................5

тема 2

РАБОТА В ЕКИП............................................................ И

тема 3

УМЕНИЕТО ДА ВЗЕМАМЕ РЕШЕНИЯ.................................. 18

тема 4

ГРУПОВО РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ................................. 25

тема 5

СЛОВЕСНО ОБЩУВАНЕ................................................... 29

тема 6

ПРЕГЛЕДНА КОМУНИКАТИВНИТЕ СПОСОБНОСТИ.............. 37

тема 7

УСТНИ И ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ.................................. 45

тема 8

ПОЕМАНЕ НА РИСК....................................................... 50

тема 9

ЛИДЕРСКИ РОЛИ. СТИЛОВЕ НА РЪКОВОДСТВО................... 58

тема 10

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЯРА В СЕБЕ СИ..................................... 68

тема 11

ТВОРЧЕСКИЯТ ДУХ....................................................... 77

тема 12

КА ЧЕСТВА НА ПРЕДПРИЕМА ЧА........................................ 80

тема 13

МОТИВАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧА.................................... 84

тема 14

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО............................................. 94

тема 15

КАК ДА ВЗЕМАМЕ РЕШЕНИЯ...........................................104

тема 16

ЗНАЧЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ.....................................110

тема 17

СИСТЕМА НА СВОБОДНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.............114

тема 18

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАЛКИЯ БИЗНЕС............................120

тема 19

ПРЕДПРИЕМА ЧЕСТВОТО КА ТО ИЗБОР НА КАРИЕРА.............124

тема 20

ЗАКОНЪТ И МАЛКИЯТ БИЗНЕС.......................................130

тема 21

БИЗНЕСЕТИКА ............................................................141

тема 22

ЕЛЕМЕНТИ НА ДОБРАТА БИЗНЕСИДЕЯ.............................148

тема 23

МАРКЕТИНГОВИЯТ ПРОЦЕС..........................................155

тема 24

ВИДОВЕ РАЗХОДИ. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ...................184

тема 25

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ...........188

тема 26

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК.....................192

тема 21

ФИНАНСИ И КРЕДИТИРАНЕ...........................................198

тема 28

ПОДХОД КЪМ КЛИЕНТА................................................205

Компютърна симулационна бизнесигра

" GOING SOLO" ("ДА СЕ СПРАВИШ САМ")..........................213Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.