Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в.

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-5-2018
  •  226

Автор:Колектив
Издателство:Гутенберг
Страници:536
Корици:Меки
Година:2010
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Държава, общество и култура на българи и хървати VІІ-ХХІ в.

Здраво книжно тяло, без забележки в текста. Нечетена книга.

Тираж 400бр.
СЪДЪРЖАНИЕ
ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО НА СИМПОЗИУМА "ДЪРЖАВА, ОБЩЕСТВО И КУЛТУРА НА БЪЛГАРИ И ХЪРВАТИ ОТ 7. ДО 21. ВЕК", София, 5-6 юни 2008 година Дражен Буков Цолич — Посланик на Република Хърватин в Република България
ДЕСЕТГОДИШНО ПЛОДОТВОРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОТДЕЛЕНИЕТО ЗА ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ КЪМ ХАЗУ В ЗАГРЕБ И ИНСТИТУТА ПО БАЛКАНИСТИКА ПРИ БАН В СОФИЯ д. и. н. Анте Гулин, директор на Отделението за исторически науки към ХАЗУ (Загреб).
DESETOGODIŠNJA PLODNA SURADNJA IZMEĐU ODSJEKA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU IZ ZAGREBA I INSTITUTA ZA BALKANISTIKU BAN-u IZ SOFIJE
Ante Gulin, Upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti NAZU (Zagreb)
ПЪТИЩАТА НА ГЛАГОЛИЦАТА Боряна Велчева
ЗАДАР И ЧЕТВЪРТИЯТ КРЪСТОНОСЕН ПОХОД Иван Божилов
O KASNOSREDNJOVJEKOVNIM EPIDEMIJAMA KUGE U DALMACIJI I NASTOJANJIMA STANOVNIŠTVA DALMATINSKIH GRADOVA U NJIHOVU SPRJEČAVANJU Zoran Ladić
MLETAČKI ČASNIK, ISTARSKI POSJEDNIK, ZADARSKI GRAĐANIN - BOJNIK JURAJ IZ BARA (PRILOG POZNAVANJU KOMUNIKACIJA DUŽ ISTOČNOJADRANSKE OBALE U XVII. STOLJEĆU) Lovorka Čoralić
СОЦИАЛЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОРТРЕТ НА БАЛКАНСКАТА КАТОЛИЧЕСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ ПРЕЗ XVII ВЕК (НЯКОИ ОБЩИ ЩРИХИ) Екатерина Вечева.
BUGARI I BUGARSKE TEME U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI U XIX. STOLJEĆU Josip Bratulić
BUGARSKA I BUGARI U HRVATSKOJ KNJIZI KROZ STOLJEĆA Stjepan Sučić
ULOGA GROFOVSKE OBITELJI PEJAČEVIĆ U PROSVJETI I KULTURNOJ INTERFERENCIJI BUGARSKE I HRVATSKE Hrvojka Mihanović-Salopek
ЛАДИСЛАВ И ТЕОДОР ГРАФОВЕ ПЕЯЧЕВИЧ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ХЪРВАТИЯ (1880-1883; 1903-1907) Йорданка Гешева
OD SLAVENSTVA DO ISKLJUČENOSTI -VEZE HRVATSKOG SOKOLA I BUGARSKE Marija Karbić, Suzana Leček
ПРАЗНИКЪТ НА СЛАВЯНСКИТЕ АПОСТОЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ В ХЪРВАТИЯ (1910-1914) Светлозар Елдъров
ЛЕТНИЦА - КУЛТУРЕН И ЕТНОРЕЛИГИОЗЕН ЦЕНТЪР НА КОСОВСКИТЕ ХЪРВАТИ Марияна Стамова
РАЗМИСЛИ: ЗАЩО ПРЕЗ 1885 г. ФРАНЬО РАЧКИ ПРОМЕНЯ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ СЪРБИЯ Румяна Божилова
KONFESIONALNA, JEZIČNA I NACIONALNA STRUKTURA STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 1874.-1914. Tihana Luetić
POVIJESNI PROCESI VEZANI UZ BUGARSKU I NEZAVISNU DRŽAVU HRVATSKU 1941.-1944. GODINE Nada Kisić Kolanović
КАТОЛИЧЕСКАТА ЦЪРКВА И
УСТАШКИЯТ НАЦИОНАЛИЗЪМ В НЕЗАВИСИМАТА ХЪРВАТСКА ДЪРЖАВА (1941-1945) Ирина Огнянова
БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНО-ТЕРИТОРИАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ В СРЕДНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА (1938-1941) Николай Кочанков
"ПЪТУВАЩИТЕ" КУЛТУРИ И НОВИТЕ ЦЕННОСТНИ КРИТЕРИИ В БЪЛГАРИЯ И ХЪРВАТИЯ (НАЧАЛОТО НА XX в.) Лилия Кирова
БЪЛГАРСКИЯТ И ХЪРВАТСКИЯТ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР -ПЪТУВАНЕ КЪМ МОДЕРНОСТТА Антоанета Балчева
DANAŠNJI GOVOR JANJEVAČKIH HRVATA U BUGARSKOJ Sanja Vulić
ЗА ТАЙНИТЕ ВЕЧЕРИ НА ЕЗИКА Людмила Мгтдова
ВОЙНАТА В БИВША ЮГОСЛАВИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-1995 В ХЪРВАТСКОТО КИНО Гергана Дончева
ПРОБЛЕМЪТ ЗА САКРАЛНОТО В ТВОРЧЕСТВОТО НА ИВАН МЕЩРОВИЧ Спартак Паскалевски


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.