Комплексна таблица за определяне скоростта, времената и процентите при тренировка за бягане

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  23-4-2018
  •  240

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Български съюз на физкултура и спорт - ЦС
Страници:92
Корици:Меки
Година:б.г.
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Комплексна таблица за определяне скоростта, времената и процентите при тренировка за бягане. 

Циклостилен печат. Неизползвана книга.

СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
Таблица 1 9 -70
Време - дължина на разстояние*о
10,00 м/сек - 6,94 м/сек 10
6,90 м/сек -5,29 м/сек 11 - 20
5,26 м/сек - 4,27 м/сек 21 - 30
4,26 м/сек -3,58 м/сек 31 _ 40
3,57 м/сек -3,08 м/сек 41 - 50
3,08 м/сек -2,71 м/сек 51 -60
2,70 м/сек - 2,50 х/сек 61 -70
Таблица 2 7} -78
Скорост-проценти
Таблица 3 79-92
Определяне на приблизителния за състезания минимум

+-+-+-+-+-

КОМПЛЕКСНА ТАБЛИЦА
за определяне на скоростта, времената н процентите при тренировка за бягания

Настоящата таблица е предназначена да слухи предимно на треньорите, работещи в бяганията, но мохе да се изпол зува и при провехдане на изпитания за контролни нормативи с лекоатлетическа насоченост и при други спортове -плуване,колоездене, ски и др. Тя се състои от три части:

Б първата част / от стр.9 — /о/ се определя абсолютна та скорост в метри /секунди/,, посочени в крайната лява колона за различните разстояния, които са означени в най горния хоризонтален ред започвайки от 0,1 - означаващо 100 м, 0,2 - 200 м и т.н., за да се стигне до 70 км.

Как се манипулира с тази първа част от таблицата ?

Пример. Един бегач пробягва 15 км за 51 мннути. За -почваме да търсим 15-те км. в най-горния хоризонтален ред и ги намираме на стр. 15 Под тях / под цифрата 15/ търсим времето 51 мин, но виждаме, че го няма, тъй като тук са дадени много по-малки. Започваме наново да прелистваме и вихдаме, че на стр. 25 под Цифрата 15 в най-гор ния хоризонтален Р*Д се намира в колоната под тези цифри търсеното време 51 мин. Гледаме в най-краймта лява ко -лонка каква скорост отговаря - 4.90 м/сек. Така се проце дира и в други случай.

Във втората част на таблицата / стр. 71-78/ са дадени в проценти /i*) отделните скорости, което ще ориентира треньора какви врем» на да определя при работа за дадено качество на определена отсечка.

Пример. Един бегач на дълги разстояния има на 10 кмт най-добро постижение 30 минути. Търсим отначало в таблица 1 каква е абсолютната скорост в м/сек. На стр. 14. в колоната под 10 виждаме, че $0 мин отговарят на 5,56 м/сек това .е 100$ скорост. Връщаме се в таблица 2 и търсим в колоната за 100 % и намираме на стр. За да има трени

ровъчен ефект от 10 км крос или бягане на шосе, не бива да се бяРЬ по-бавно от 65 ^ от максималното постижение, на което отговаря 2.96 м/сек. В таблица 1 търоим'- по обра тен ред в лявата вертикална колонка на 2,96 м/сек. какво време отговаря на 10 км. Вихдаме, че на стр*54 срещу 2,96 м/сек отговаря на 10 км - 56,20 мин. Това е най-бав ното бягане, което един бегач на 10 км с резултат ЗОмин може да допусне в тренировката. Под тази скорост тренировъчен ефект няма. Това се отнася и за други дълги пробези като 15-20 25-30 км.

 третата част на таблицата / стр. 79 до края/ са дадени отделните скорости, с които трябва да си служат треньорите, работещи на средни и дълги бягания при работа за специална издръжливост.!

Пример. Един бегач, на който планираме резултат 1 .52,0 мин на 800 м, на стр. 82 в най-лявата колонка нами раме това време, а до него в дясно се вижда и скоростта в м/сек - 7,14. Все на тази линия на 1.52,0 намираме с каква скорост ще се работи при отсечки от 800 м - 6,67 м/сек,, от 600 м - 6,76 м/сек, на ДОО м - 6,93 м/сек и т.н. След това в таблица 1 търсим какво време отговаря на тази скорост при горните разстояния - респективно на 800 м - 2 мин на 600 м - 88,8 /1.28,8/ и на 400 м - 57,6 мин. Всъщност това е минимумът, с който трябва да започнем при работа за специална издръжливост и след това можем постепенно да повишаваме скоростта, но в рамките на допустимия толеранс който е изобразен графически при бягането на 800 м. С линийка можем веднага в ляво да отчетем с каква по-висока скорост и до къде можем да стигнем в работата за специална издръжливост.

Тъй като таблиците са взаимотвуванни, при условие, че ще бъдат само служебно ползвани, напомняме на треньорите да спазват строго това условие.

бз.к
Категория › Спорт

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.