Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-4-2018
  •  136

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:130
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Ръководство за лабораторни упражнения по теоретична електротехника. 

Книгата представлява ръководство за лаборатор-на практика по дисциплините .Теоретична електротехника“ и „Основи на електротехниката“. Тя е предназначена за всички студенти от Електротехническия факултет, Факултета по радиоелектроника и Факултета .Автоматика“ на Висшия машинно-елек-тротехнически институт „В. И. Ленин“ — София и може да се ползува и от студентите от останалите висши технически учебни заведения в страната, както и от курсантите във висшите военни училища,

+++
ПРЕДГОВОР

Настоящото учебно пособие е предназначено за всички студенти от Електротехническия факултет, Факултета по радиоелектроника и Факултета „Автоматика“ при Висшия машинно-електро-технически институт „В. И. Ленин“—София. То може да се пол. зува и от студентите от съответните специалности от останалите висши технически учебни заведения в страната, както и от курсантите във висшите военни училища. Специалистите от практиката също биха почерпили нещо полезно за себе си.

Тематиката на лабораторните упражнения съответствува на ут върдените учебни програми по дисциплините „Теоретична електротехника“ и „Основи на електротехниката“.

Въпреки че е невъзможно да се отстранят всички стилови и други различия, авторите са се постарали да разработят упражненията по единен план: дава се сравнително подробна теоретична част; описва се опитната постановка, методите за измерване и за обработка на данните. Накрая точно се формулира работната задача, която се поставя на студентите.

Отделните упражнения' са разработени, както следва: инж. С. Владов — №5; инж. К. Иванов — №7; доц. к. т. н. инж. А. Москов и к. т. н. инж. Л. Колев — №б; инж. Н. Радев — №4; к. т. н. инж. I'. Тошев—№13; инж. Хр. Цибрански — № 8, 9, 10, 11 и 12; инж. Хр. Цочев —№1, 2 и 3.

Предлаганата книга отразява тридесетгодишния опит на катедра „Теоретична електротехника“ при ВМЕИ „В. И. Ленин" — София. Във връзка с това трябва да се отбележи приносът на проф‘ 11л. Панамски за теоретичното изграждане, организационното обез-псчаване и практическото реализиране на лабораторните упраж" пения по „Основи на електротехниката“ до 1966 г........

о1.бз.


Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.