Ефективен инструмент за управление на производството

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  21-4-2018
  •  224

Автор:Колектив
Издателство:БизнесСофт
Страници:179
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Ефективен инструмент за управление на производството: Ръководство за работа

Съдържание:
1. 1.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ...................................................................................5

2. ТЕРМИНИ ИЗПОЛЗВАНИ В РЪКОВОДСТВОТО..................................7

3. ОБЩИ БЕЛЕЖКИ ПО ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА

ПРОГРАМАТА.............................................................................................................8
4.
ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА РАБОТА С ПРОГРАМАТА:...........................9
5.
ТРЕИ-ИКОНА..................................................................................................9
6. ГЛАВНО МЕНЮ /ФОРМА/ НА ПРОГРАМАТА....................................10

6.1 Текстово меню от главната форма.......................................................10

6.2 Индикатори на състоянието на главната форма...............................12

7. ОБЕКТИ..........................................................................................................13

7.1 НОВИ ДАННИ ИЛИ НОВ ПРОЕКТ.....................................................................13

8. ИЗБОР НА ОБЕКТ ОТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА ТВЪРДИТЕ

ДИСКОВЕ...................................................................................................................15

ОБЩИ СВОЙСТВА НА ТАБЛИЦИТЕ /ФОРМИТЕ/ С ДАННИ........19

9.1 Общи бутони за управление на таблиците...........................................19

9.2 Оглед и печат на документа с Print Preview.......................................20

9.3 Извеждане на справките в друг формат или матричен принтер.......21

9.4 Филтър за търсене в показаните в таблицата данни.........................23

9.5 Настройки на точността на числата и резултатите........................... 23

9.6 Особени редове в справките....................................................................24
ю.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЕКТА...........................................................25
10.1 Схема за начисления в обекта...............................................................26

10.2 Права на достъп до обектите..................................................................27

11. ОСНОВНИ ФОРМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ПРОГРАМАТА. ОБЩО ОПИСАНИЕ...................................................................30
12.
ОСНОВНА ФОРМА - ТЕХНОЛОГИЯ.....................................................31
12.1 Въвеждане на проекта..............................................................................31

12.2 Подробна количествена сметка.............................................................47

12.3 Допълнителни справки извеждани от форма ТЕХНОЛОГИЯ..........48

Ресурс Мениджър 2006 вер.кУ

12.4 Лимитиране на обекта..............................................................................56

12.5 Остойностяване на количествената сметка на проекта.................63

12.6 Остойностяване на обекта.....................................................................65

12.7 Стойностни справки по ресурсите........................................................72

12.8 Печат на ресурсите /анализите/.............................................................72

12.9 UndohRedo................................................................................................73

12.10 Специални възможности в структурата на проекта.....................73

12.11 Настройка на страниците на форма ТЕХНОЛОГИЯ......................74

12.12 Импорт на настройки и схеми на калкулации от други обекти. . 77

13. ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА.....................1.....78

13.1 Малко теория.............................................................................................78

13.2 Общо управление на формата на ПЛАНИРАНЕ..................................79

13.3 Страница ВСИЧКИ СЪБИТИЯ от форма ПЛАНИРАНЕ.....................81

13.4 страница ИЗБРАНО СЪБИТИЕ от форма ПЛАНИРАНЕ....................87

13.5 Страница ГРАФИК от форма ПЛАНИРАНЕ.......................................102

13.6 Страница РЕСУРСИ от форма ПЛАНИРАНЕ.....................................104

14. ОТЧИТАНЕ ИЛИ АКТУВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

/О НЕ КТ А/..................................................................................................................105

14.1 Създаване на актове /отчет за изпълнение/......................................105

14.2 Печат на акт /отчет/................................................................................107

14.3 Корекции в нормите, цените и допълнителните разходи в отчета. 109

14.4 Справки по избрани актове или бюджет.............................................110

14.5 КС материали по отчет..........................................................................111

15. РЕДАКТИРАНЕ ШАБЛОНИТЕ НА РЕСУРСИТЕ - ПОДРОБНО

ОПИСАНИЕ.............................................................................................................112

15.1 Създаване на номенклатурата на ресурсите. ..'.................................114

15.2 Номенклатурата на услугите...............................................................116

15.3 номенклатура на операциите..............................................................117

15.4 Директна промяна на данните в таблицата с операциите.............124

15.5 Полета в отделните таблици, които могат да се редактират

ДИРЕКТНО ОТ КЛАВИАТУРАТА:...........................................................................................125

15.6 Помощни номенклатури или характеристика на ресурсите.........125

15.7 Групова промяна на характеристики на номенклатурни елементи

на операциите и ресурсите............................................................................................127

15.8 Зареждане на ресурсите по условие....................................................128

15.9 Импорт на анализи от Excel.................................................................128

15.10 Импорт на ресурси от Excel..............................................................130

15.11 КЛОНИРАНЕ НА ОПЕРАЦИИ.....................................................................131

16. ИЗВЕЖДАНЕ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПРАВКИ НА ГРАФИЧЕН

ПРИНТЕР/ЛАЗЕРЕН ИЛИ МАСТИЛЕНО-СТРУЕН ПРИНТЕР/................133

16.1 Настройване на съдържанието /колоните/ на справката..............134

Ресурс Мениджър 2006 acp.kY

16.2 Обща настройка на шрифта на справката.........................................135

16.3 И1ГШТИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ И ГРАФИКИ КЪМ СПРАВКИТЕ/ЕПИЛОГ И ПРОЛОГ/. 136

16.4 ЛООглед на справката -PrintPreview. ...~........................................138

17. ОТПЕЧАТВАШ: НА СПРАВКИТЕ НА МАТРИЧЕН ПРИНТЕР.....141

17.1 Настройка преди отпечатване в текстов форма'1.............................142

18. МАЛКА НОМЕНКЛАТУРА 1IA РЕСУРСИТЕ______________________142

19. БУТОНИ /ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМАТА/ ИЗНЕСЕНИ НА

ГЛАВНАТА ФОРМА_____________________________________________________________________146

19.1 Настройка работата на програмата от гллвнлтл форма................146

19.2 Сервиз от главнага форма.............................. ...................................153

20. ВГЪ ЗКЛ С ДЛ III/HTE ОТ СЧ ИГО ВОДИЛ ТА ПРОГРЛМЛ HORK 17.01У.Ш

20.1 Информация за цените на материалите по ослалове. обекти и
доставчици. 161

20.2 ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНИТЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ ОТ WF...........162

20.3 ИЗВЕЖДАНЕ ИСКАНИЯ ЗА НЕОБХОДИМИТЕ МАТЕРИАЛИ............................164

20.4 СТОЙНОСТНО КС ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН....................164

20.5 ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕСУРСНОТО КС28........................................................172

21. ОБРАЬОТКА НА ПРИСЪЕДИНЕНИ ДОКУМЕНТИ....................................174

21.1 ДОБАВЯНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИНКВАНИ ДОКУМЕНТИ................................177

22. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИКА ГД...................................................177

ст. бз.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.