Немска граматика

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  262

ПРОДАДЕНА

Автор:Т. Сугарева, В. Атанасова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:393
Корици:Меки
Година:1967
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Немска граматика. Текла Сугарева, Вера Атанасова / Български и немски език

Рецензент Ели Василева
Настоящата граматика разглежда с оглед на практическото изучаване на езика въпросите на немското произношение, словообразуване, морфология и синтаксис. Онагледена е богато с примери от говоримия език, които са преведени на български с цел изучаващите езика да бъдат улеснени в усвояването му. За по-пълно и задълбочено вни,сване в строежа на немския език са направени паралели със съответните форми в български език, като са посочени съществени разлики и прилики.

Граматиката е предназначена за всички, които се интересуват от немски език.

+++
f
ПРЕДГОВОР

Настоящата граматика си поставя задачата да подпомогне читателя в работата му над практическото овладяване на немски език. С оглед на това авторите са се стремили да изложат системно в ясна и прегледна форма граматическите явления в съвременния немски език, като са обърнали особено внимание на функцията на граматическите форми в езика.

С оглед на практическата цел на граматиката синтаксисът е разработен в сравнение с морфологията по-кратко. За да се запознае читателят с принципите, на които почива образуването на думите в немски език, е включен и раздел за словообразуване. За начинаещите са дадени кратки указания за произношението на звуците в немски език и за ударението на думите. На мелодиката на изреченията е отделено място в синтаксиса. Пак с оглед на практическата цел в морфологията някои въпроси са разгледани по-подробно; някои граматически термини са избягнати съзнателно.

Граматическите правила са онагледени обидно с примери от съвременния немски език, подбрани из областта на всекидневния живот. Всички думи и изречения, с които се илюстрират граматическите правила, са преведени на български език. Не-преведени са само чуждите думи, които се покриват по звучене и значение с тези в български език. За да навлезе читателят в същността на немския език, да вникне в неговия характер и особеностите му, на много места са направени и паралели с български език. В рубриката „Практически указания“ се дават конкретни насоки за употребата и превода на форми, които по структура са различни в двата езика. Тази рубрика стои както след отделни граматически правила, така и в края на отделни параграфи.

В края на граматиката са поместени списък на трите основни форми на силните и неправилни глаголи и съпоставителни таблици за образуването на времената, наклоненията и залозите в немски език.

Настоящата граматика ще бъде в помощ на всички, които искат да овладеят практически немски език.

ст.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.