Биохимия. К. Колчаков, Е. Ангелов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  229

ПРОДАДЕНА

Автор:К. Колчаков, Е. Ангелов
Издателство:Наука и изкуство
Страници:335
Корици:Меки
Година:1989
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. Добро
Биохимия. Учебник за здравни кадри със средно специално образование. Кирил Колчаков, Емил Ангелов

Учебникът по биохимия е предназначен да задоволи нуждата от учебно-помагало на курсистите в институтите за подготовка на здравни кадри със средно специално образование. Той е съставен според учебната програма и е профилиран в съответствие с общия план на обучение. Повечето от разделите съдържат информация, която може да задоволи по-широки интереси. Някои цифрови данни, включени в текста, имат справочен характер и могат да се използуват при бъдещата работа на медицинските лаборанти.
©Кирил Георгиев Колчаков Емил Цветанов Ангелов 1989 г.
с/о Jusautor, Sofia
Индекс 612

+++
ПРЕДГОВОР
Обучението по биохимия на медицинските кадри със средно специално образование има значение за общата им биологична подготовка и същевременно изгражда знания, необходими за практическата им работа в системата на здравеопазването. Като наука биохимията е тясно свързана с останалите природни науки. Заедно с тях тя изгражда основата, необходима за изучаване на специалните медицински дисциплини: патобиохимия, патофизиология, фармакология, медицинска генетика, клинична лаборатория, микробиология и др.

Учебникът е написан по учебната програма и изцяло е профилиран към биохимията на човека. Изложението на материала е съобразено с това, че курсистите имат завършено средно образование. Те трябва да имат добри познания по химия, физика к биология, изучавани в курса на общообразователните училища. В първата и втората глава на книгата се дават необходимите допълнителни знания за химията на веществата, участвуващи в състава на организмите, и устройството на основната жизнена единица — клетката. Материалът в главите „Ензими“ и „Биоенер-гетика“ има за задача за изгради основата, върху която се разглеждат процесите на обмяната на веществата и функционалната биохимия. Навсякъде в изложението, където това е възможно, са дадени елементи от патобиохимията. Така се прави опит да се хвърли мост от общата биохимия към специфичните въпроси на медицинската биохимия, патобиохкмия и другите медицински дисциплини.

Постиженията на съвременната биохимия оързо навлизат в практиката и подготовката на средните, медицински кадри трябва да се разглежда в перспектива. Поради тази причина обемът на материала, изложен в някои глёеи, надхвърля предвидения в учебната програма. Така книгата играе ролята не само на учебно помагало/ но и на източник на информация за задоволяване наро-широки интереси. На някои места са дадени цифрови данни, които имат справочен характер.

01

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.