Очни болести

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  20-4-2018
  •  274

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:254
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 170 / 240 Състояние: Мн. Добро
Очни болести. © Иван Василев Иванов, Васил Симеонов Василев, Никола Иванов Константинов, Роза Симеонова Големинова, Емил Елизер Коен, Стоимен Борисов Дъбов, 1982, 19S7 с/о Jusautor, Sofia

Под редакцията на проф. Ст. Дъбов

ВЪВЕДЕНИЕ
Офталмологията е наука, която има за предмет изучаването на окото — както на неговата нормална структура и функция, така и на патологичните процеси, развиващи се в него, а също така и на методите за изследване на зрителния орган. Названието произхожда от гръцката дума opthalmos — око, и logos — наука.

От всички сетивни органи само изучаването на окото е обособено в отделна наука. Това се определя на първо място от изключително важното значение, което има зрителният анализатор за живота на организмите и специално за човека. Доказано е, че чрез него се получава над 80% от информацията за заобикалящата ни действителност. В производствената дейност на човека доброто зрение е абсолютно необходимо за почти всяка професия. Значението и стойността на зрението са пра-вилно оценени от нашия народ, който е създал изразителни поговорки за окото: „до очи свят“, „пази го като очите си“ или „пази го като зеницата на окото“.

Втората причина за обособяването на офталмологията в отделна наука са ана-томическата и функционалната особеност и сложност на зрителния орган, специфичните само за окото методи за изследване, както и специалната апаратура, прилагана при изследването на окото, която не се прилага в нито една от медицинските дисциплини.

Прозрачността на очните среди дава възможност да се изследват непосредствено визуално и многократно увеличени части на предния очен сегмент и вътрешните структури на очната ябълка — роговица, камерна течност, иридо-корнеен ъгъл, ирис, леща, стъкловидно тяло, ретина, кръвоносни съдове — артерии и вени, и зрителен нерв. Това е невъзможно при нито един от другите органи, докато при окото то позволява да се наблюдават и изучават и редица общобиологични и патологични процеси, развиващи се в жиьия организъм. Така единствено в очното дъно могат да се наблюдават с помощта на офталмоскопа, и то увеличени, открити изцяло за непосредствено оглеждане отделни кръвоносни съдове и да се проследяват в динамика функционалните и патологичните промени в тях. Изследването на камерната течност чрез биомикроскопа дава възможност да се проучват някои много съществени и за общата патология явления в тъканните течности на организма.

По тази причина окото е било обект на проучване не само от офталмолозите, но и от много други учени и специалисти — морфолози, биолози и особено физио-лози и физици.

Клиничната офталмология има някои особености, отличаващи я от редица други медицински дисциплини:

1. Тя има за обект не само окото на болния, но и обслужването и даването специална помощ и на здравия човек. Изискванията към зрението са големи, като се почне от детската градина и училището с дребния и неясен шрифт на детските и ученическите учебници и университета с напрегнатите учебни програми и се мине през почти всички професии. Особено големи са изискванията към зрението пр* онези професии, при които се работи с дребни детайли....

о2
Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.