Кокоши яйца

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2018
  •  109

Автор:Х. Делчев, В. Грънчаров
Издателство:Земиздат
Страници:154
Корици:Меки
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 115 / 165 Състояние: Добро
Кокоши яйца. Христос Делчев, Веселин Грънчаров. Полезни стопански знания

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор........................................5

Увод (Хр. Делчев)................................7

Строеж, образуване и снасяне на яйцето.....11

Кокошите яйца като храна (В. Грънчаров) .... 21

Химиченсъставихранителнастойностнакокошото яйце 22 

Химичен състав и хранителна стойност на белтъка . . 32

Химичен състав и хранителна стойност на жълтъка 41

Яйцата като носители на болестотворни микроорганизми (Хр. Делчев)..............50

Салмонели в яйцата..............50

Заболявания след консумация на яйца ... 54

Предпазване от хранителни отравяния с яйца 57

Туберкулозни микобактерии в яйцата .......58

Други болестотворни микроорганизми в яйцата ... 59

Замърсени (кални) кокоши яйца и начини за тяхното използуване...............60

Отражение на фуража върху качеството на яйцата 61

Промишлено производство на яйца........66

Добив, събиране и запазване на яйцата.....70

Приемане и сортиране на яйцата.........74

Овоскопиране на яйцата .............77

Изследване на яйчното съдържание.......83

Дефекти на яйцата, установени чрез овоскопиране 84

Окачествяване на яйцата ...........89

Диетични яйца ..............89

Пресни яйца ...............91

Охладени яйца ...............92

Консервирани във варов разтвор яйца.....93

Маркиране и опаковане на яйцата .....95

Транспортиране на яйцата ........................99

Начини за продължително запазване на яйцата.......100

Хладилно запазване ..............101

Запазване в атмосфера от въглероден двуокис.....104

Запазване чрез запушване на порите с минерални масла .......104

Запазване във варова вода ..........105

Запазване във водно стъкло ....................107

Промени в яйцата при запазването им.......108

Яйчни продукти.................113

Използуване на кокошото яйце в нашето хранене (В. Грънчаров) .................119

Кокошите яйца като диетична храна........135

Използуване при гастрити и язвена болест (диета № 1) .....................135

Използуване при чревни заболявания (диета № 4) 136 

Използуване при жлъчно-чернодробни заболявания 138 

Използуване при бъбречни заболявания .... 140 

Използуване при болни от затлъстяване (диета № 8) 142 

Използуване при болни от захарна болест . . . 143 

Използуване при болни с ревматични и сърдечно-съдови заболявания ...............144

Използуване при болни от анемии ......146
 
Използуване при изтощени болни, реконвалесцентни и болни с измършавяване ...........148

.Използуване при болни от туберкулоза.....149

Използуване при остаряващи и стари хора......51

Използуване в храната на децата и подрастващите 152

Използуване в храната на бременните жени и майки-те-кърмачки...152

В настоящата брошура се дават условията, при които се добиват най-доброкачествените яйца и се описват свойствата им. 
Дадени са подробни сведения за хранителната им стойност за здрави и болни и за хората в различна възраст. Описват се начините за използуването на яйцата като храна и лечебно средство, кога са най-полезни за здравето и кога са опасни за него. Дадени са и рецепти за приготвяне на някои ястия за нормален и диетичен хранителен режим. Брошурата е предназначена за най-широк читателски кръг любознателни граждани, лекари, ветеринарни лекари, зоотехници, пти цевъди, домакини, диетици и др.

70*100*32





Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.