Електроснабдяване и осветителна техника. Част 3

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  16-4-2018
  •  96

Автор:Ангел Пачаманов
Издателство:Технически университет - София
Страници:50
Корици:Меки
Година:2004
Броя:954
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Електроснабдяване и осветителна техника. Част 3: Ръководство-работна тетрадка за курсов проект по осветителна и инсталационна техника. Ангел Пачаманов

Част III на учебното помагало по Електроснабдяване и осветителна техника ГЕСОТ > е предназначена да подпомогне студентите от специалност “Електротехника" на Технически университет-София (филиал Пловдив) при разработване на курсов проект по дисциплината “Осветителна и инсталапионна техника". В ръководството-работна тетоадкг студентите последователно и подредено подготвят черновата на курсовия си проект. Следвайкг указанията съпътстващи разработването на примерен проект, и използвайки конкретните данни на техническото си задание, изпълнението на курсовия проект е изключително облекчено. Независимо от това. има достатъчно възможности за прилагане на оригинални творчески решения - при избор на конкретни варианти на силовите и осветителните инсталации (конфигуриране на токови кръгове и определяне на местоположението на разпределителните табла, избор на защитни апарати и сечения на захранващи линии и др.). както и при проектиране на осветителни уредби с енергийно-ефективни светлинни източници и осветителни тела.

За разработването на курсовия проект студентите трябва да разполагат с помощните материали за проектиране, изложени във втората част на учебника.

СЪДЪРЖАНИЕ

ЗАДАНИЕ  3

Част! Силова инсталаиия на производствен Цех

1.1. Кратка характеристика на помещението 5

1.2. Изчислителна част 5

1.2.2. Пресмятане на електрическите товари 5

1.2.3. Определяне на изчислителните токове 10

1.2.4. Определяне на върховите токове 10

1.2.5. Избор на защитна апаратура и сечения на захранващите линии 11

1.2.7. Проверка на сеченията по допустима загуба на напрежение 17

1.3. План на силовата инсталация 19

1.3.1. Еднолинейни схеми на силовите разпределителни табла 19

1.3.2. Спецификация на материалите 19

Част 2: Осветителни уредби в сгради

2.1. Светлотехническа част 21

2.1.1.Кратка характеристика па помещенията 21

2.1.2. Избор на нормени светлотехнически показатели 22

2.1.3. Избор на система на осветление, светлинен източник и осветително тяло 23

2.1.4. Определяне на броя и разположението на осветителите 25

2.1.5. Оценка на качествените показатели на осветителните уредби 30

2.2. Електрически инсталации за осветлението и контактите 37

2.3. Графична част на проекта 44

2.3.1. План на осветителните уредби и контактните излази 44

2.3.2. Схеми на таблата 44

2.3.3. Спецификация на материалите 44

ЧЕРТЕЖИ
ИНСТАЛАЦИОНЕН ПЛАН НА ОСВЕТИТЕЛНАТА ИНСТАЛАЦИЯ 45
ИНСТАЛАЦИОНЕН ПЛАН НА КОНТАКТИТЕ 46
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО “ОСВЕТЛЕНИЕ" 47
КРАЙНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО (ОСВЕТЛЕНИЕ) 48
КОНТРОЛЕРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОСВЕТЛЕНИЕ 49

Автор: доц. д-р инж. Ангел Саракинов Пачаманов / ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ И ОСВЕТИТЕЛНА ТЕХНИКА - ЧАСТ III. РЪКОВОДСТВО-РАБОТНА ТЕТРАДКА ЗА КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ОСВЕТИТЕЛНА И ИНСТАЛАЦИОННА ТЕХНИКА
Тираж: 100
ISBN 954-323-041-2 
Технически университет-София ©Ангел Пачаманов

Здраво книжно тяло, закъсана предна корица, половината задна корица липсва.

Категория › Техническа лит.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.