Философски речник

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2018
  •  103

Автор:Колектив
Издателство:БКП
Страници:634
Корици:Твърди
Година:1968
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): 777 Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. добро
Философски речник. Под ред. на М. М. Розентал, П. Ф. Юдин. 

В настоящото издание на „Философски речник“ са взети пред вид бележките, направени в рецензиите за предишното издание, както и пожеланията на читателите. Материалът на много статии е обновен с оглед на съвременното равнище на философските и научните знания. Една част от статиите беше написана наново.

В речника се прилага единна система на препращане и редица обичайни за справочни издания съкращения (вж. по-долу техния списък). Препращащи са всички курсивирани думи, които се срещат в отделните статии. Например в статията „Анархизъм“ четем: „Възникването на А. е свързано с имената на Шмит (Щирнер), Прудон, Бакунин .Курсивът в този случай означава, че в речника има статии „Щирнер“, „Прудон“, „Бакунин“, Дума или думи, означаващи название на статия, в текста се заменят с първата им буква. Например в статията „Аристотел“ вместо пълното име на философа се употребява буквата „А“. Ако названието на статията се състои от няколко думи, в текста всички те се означават също с първите букви. Например в текста на статията „Форма и съдържание“ вместо пълното название се пише „Ф. и с.“; в текста на статията „Абсолютна и относителна истина“ „А. и.“ означава „Абсолютна истина“, а „О. и.“ — „Относителна истина“.

Изказванията на К. Маркс и Ф. Енгелс се цитират по второто руско издание или по неговия български превод (когато съответните томове са вече излезли и на български език), а на В. И. Ленин — по българския превод на четвъртото руско издание на съчиненията му с изключение на онези случаи, когато това е специално отбелязано.

Българската транскрипция на чуждите имена е съобразена с транскрипцията, възприета в Кратката българска енциклопедия на БАН. томове 1—4, с изключение на онези случаи, при които това не беше възможно.

ОТ РЕДАКЦИЯТА

о2

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.