Сборник материали по екологизация на процесите при химическа преработка на дървесината в Разложката котловина

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  15-4-2018
  •  58

Автор:Сборник
Издателство:Ираник-М
Страници:188
Корици:Меки
Година:2006
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Сборник материали по екологизация на процесите при химическа преработка на дървесината в Разложката котловина. Исторически очерк.

„Грижата за човека и неговата съдба всякога трябва да бъдат в центъра на внимание на всички изследователи в областта на техниката, така щото продукцията на нашата умствена дейност да бъде благословена от човечеството, а не да бъде проклинана.”

ЕКСПЕРТИЗА
от проф. дтн. Николай Колев, относно „Сборник материали по екологизация на процесите при химичната преработка на дървесината в Разложката котловина”

Предоставеният от иженер Татарски „Сборник материали по екологизация-та на процесите при химическата преработка на дървесината в Разложката котловина” обхваща всички най-съществени документи от развитието на този въпрос. Идеята на автора да събере тези материали на едно място, в тяхната историческа последователност, за да улесни всички, които се интересуват от въпроса за опазването на околната среда в котловината, заслужава похвала. Самият автор е роден в Разлог и въпросът за бъдещето на града, което е пряко свързано с опазването на околната среда в района е и негов личен въпрос. Той е един от инициаторите на химическата преработка на дървесината в Разлог и дългогодишен радетел на идеята технологичните процеси да се провеждат практически без замърсяване на околната среда, нещо, което е напълно възможно. Събраните материали могат да бъдат от полза, както на стопанските ръководители, които взимат управленчески решения, така и на общинските власти, обществените организации и отделни граждани, които следят за състоянието на околната среда. Като човек добре запознат със състоянието на въпроса от технологична гледна точка, мога да твърдя, че концентрациите на вредните вещества в отпадните газове, изхвърляни от целулозния завод в атмосферата могат да се намалят над 100 пъти, при използване на разработените от нас технологии и апарати. Надявам се, издаването на събрани те от инженер Татарски материали, да повдигне отново въпроса за разумното решаване на екологическите проблеми на Разложката котловина.

***
СЪДЪРЖАНИЕ НА СБОРНИКА
УВОД..............................................................................1 стр.
ЕКСПЕРТИЗА...............................................................3 стр.
ВЪВЕДЕНИЕ................  ...А стр.
ДОКЛАД.......................................................................12 стр.
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА.............................................16 стр.
ИЗСЛЕДВАНИЯ НА БАН..........................................20 стр.
ЕКОЛОЕИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В РАЗЛОГ....60 стр. 
ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА..........112 стр.
АНАЛИЗ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА......................131 стр.
РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА.......  170 стр.
ПОМИСЛИ..............................................................172 стр.
ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА.....178 стр.

***
ст.н.с. инж.химик Атанас Иванов Татарски

Роден в гр. Разлог на 23.01.1923 г.

Завършва ’’Държавна Политтехника” - гр. София, отдел “Индустриална химия” през 1950 год. Работи в Химкомбинат “Димитровград”, в Научно-изследователски институт по химическата промишленост, където участва като научен ръководител на Лабораторията по опазване на околната среда в “Марица Изток”.
Работи като директор на Завод за хидролиза и фуражни дрожди и Комбина за целулоза и хартия в гр. Разлог.
Началник отдел “Проучване” е в Плановия комитет и директор по капиталното строителство.
Пенсионира се като зам. генерален директор на ДСО - “Целулоза и хартия” - гр. София.
В момента живее в гр. Разлог.

б.з.с.

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.