Вътрешни болести

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2018
  •  56

Автор:Колектив
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:504
Корици:Твърди
Година:1990
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 215 Състояние: Мн. добро
Вътрешни болести. И. Томов, В. Коларски, Л. Константинова, А. Аструг

ПРЕДГОВОР
Медицинската сестра е пръв помощник на лекаря в неговата диагностично-лечебна и профилактична дейност. Тя заема важно място при изследването, лечението и гледането на болните, съчетавайки висок хуманизъм, искрена грижа и себеотдайност за болния човек. ЗатоЕа на нея винаги са били нужни добри познания по вътрешни болести — основаната дисциплина на медицинското образование и култура.

През последните десетилетия пред медицинските сестри у нас се поставят все по-високи изисквания при решаването на лечебни, реанимационни и профилактични задачи в ежедневието. Това наложи написването на учебник по вътрешни болести за медицински сестри, който да дава необходимите знания по въпросите на етиологията, патогенезата, клиничната характеристика, профилактиката, лечението и реанимацията на вътрешните болести. Специално внимание е отделено на социално значимите заболявания в областта на вътрешната патология. Отчетени са и ролята на медицинската сестра, и нейното значение при двустепенното обслужване на болните, организацията и провеждането на лечебно-охранителния режим, рехабилитацията, както и за осигуряване на висока хуманност и култура, квалификация при грижите за болните от заболявания на вътрешните органи. В този еид и съдържание учебникът по вътрешни болести ще може да бъде ползуван и при обучението по вътрешни болести на курсистите рехабилитатори, акушерки, санитарни инспектори и социални работници. Надяваме се, че настоящият учебник, написан от известни специалисти по вътрешни болести, ще изпълни предназначението си. Авторите ще бъдат благодарни за всички критични бележки и препоръки по повод констатирани пропуски и недостатъци на предлагания учебник с оглед тяхното отстраняване при евентуално ново издание.

От авторите

Много внимателно използвана книга.Категория › Медицина и биология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.