Роден език

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2018
  •  102

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:173
Корици:Меки
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Овладяване на родния език в детската градина. Елка Петрова, Стефка Алексиева, Филамила Петрова. Методическо ръководство за детски учителки.

Одобрено от МНП по предложение на комисия в състав: председател — Цветана Павлова; докладчик — Сийка Кънева; членове: Минко Иванов, Виолета Бананова, Елена Йовчева, Жечка Кючукова, Радка Славова и Константин Коцев.
Уводът, гл. I и III са разработени от д-р Елка Петрова;

гл. II, IV и V от Филамила Петрова;
гл. VI и VII от к. п. н. Стефка Алексиева.

---
УВОД
Съвременните насоки в развитието на образованието у нас поставят необходимостта от преустройство на цялостния възпитателно-образователен процес в детската градина.

Като се има пред вид определението на марксизма-ленинизма за езика като средство за общуване и фактор, без който е невъзможно възпитанието и обучението, оправдано е в програмата за възпитателната работа в детските заведения да се отделя голямо внимание на обучението по роден език.

При разработването на методическите проблеми на родния език в детската градина авторите се ръководеха от редица методологически изисквания:

1. Още от ранна възраст е необходимо системно обучение по роден език, за да се поставят основите на всестранно развитата личност.

2. Овладяването на родния език във всички възрастови групи да се осъществява посредством решаването на редица конкретни задачи от лексиката, фонетиката и граматиката.

3. Единството на мисленето и речта е методологическа основа на обучението по роден език в детската градина.

4. Задачите на родния език, диференцирани по отношение на лексиката, фонетиката и граматиката, се осъществяват практически не само в пряко организираните форми на обучението по роден език, но и в цялостния1 възпитателен процес.

С оглед на тези теоретически и методологически изисквания в предлаганото ръководство се прави опит да се разработи система на обучението по роден език. В разработките се посочва усложняването на задачите и използуването на различни форми и методи за провеждане на организиран учебен процес в отделните възрастови групи.

Овлаляването на лексиката трябва да се Извършва едновременно със запознаването на децата с околната действителност и същевременно да се провеждат дидактични игри и други организирани упражнения за активизиране на речника им.

Предполагаме, че теоретичната обосновка на методическите разработки дава възможност за самостоятелна творческа работа на учителките в детската градина. Приложените план-конспекти са примерни и могат да служат като основа за по-нататъшно обогатяване на теорията и практиката при обучеиието по роден език.

---
СЪДЪРЖАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ В ЛОГИЧЕСКИ СВЪРЗАНА РЕЧ............................4

СИСТЕМА НА РАБОТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ПРАВИЛНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ ...................43

РАЗВИТИЕ НА ФОНЕМАТИЧНИЯ СЛУХ У ДЕЦАТА ОТ ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА..............................60

РАБОТА ВЪРХУ РЕЧНИКА НА ДЕЦАТА................88

МЕТОДИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАМАТИЧЕСКИ ПРАВИЛЕН ГОВОР . . 110

РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ............. . 127

ВЪЗПИТАВАНЕ НА ИЗРАЗИТЕЛНА РЕЧ................152

Здраво книжно тяло, без забележки в текста, има печат от домашна библиотека.

б.з.р


Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.