Физическото възпитание в детската градина

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  13-4-2018
  •  111

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Народна просвета
Страници:112
Корици:Меки
Година:1974
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. Добро
Физическото възпитание в детската градина. Съставител - Евдокия Георгиева

Доклади от Националното съвещание по проблемите на физическото възпитание в детската градина - Велико Търново 1972 г.

СЪДЪРЖАНИЕ И. П о п о в. Преустройство на физичгското възпитание в детската градина 5 Л. Кафеджиев, А. Божанов. Дневен режим на децата от детската градина 47 Л. Исаева. Закаляването в детската градина 68
Л. Трифонова. Хранене на децата в детската градина 76
Г. Маркова—С т а р е и ш и н с к а, Р. Аврамова, А. А к р а б о в а, Г. Ц а к о в а—М а р к о в а, Ц в. Милкова, Р. Стойкова, П. Бечева и Л. Николова. Опит за внедряване на някои изправителни елементи в дневния режим на детската градина 87
П. Христозов, С. Трифонова, Д. Димитров. Опит за провеждане на обучение по плуване в програмата за учебно-възпитателната работа в детската градина 92
М. Ч а н д ж и. Подвижните игри — средство за физическото възпитание в детската градина ICO

---
Физическото възпитание на децата от предучилищна възраст е един от основните въпроси, който десетилетия наред е занимавал медицинските и педагогически работници.

Общите усилия на лекари и педагози за проучване различните страни па този проблем бяха ярко изразени и на националната конференция по въпросите на физическото възпитание, състояло се в гр. В. Търново.

Основната цел на конференцията бе, чрез изнесените доклади, да сг анализира състоянието на работата по физическо възпитание в страната, да се обогати практиката с нови научни данни, да се изложат основните слабости, причините на които се дължат те, да се посочат форми и методи па обновяване и осъвременяване на учебния процес в духа на изисквания-ia, поставени с реформата по образованието.

В дадения сборник с малки съкращения са включени докладите на специалисти, педагози и лекари, взели участие в конференцията.

Сборникът има за задача да подпомогне учителите и директорите при осъществяване преустройството на работата по физическото възпитание.. Поместените материали заслужават да бъдат основно проучени от всички, за набор които работят с деца от предучилищна възраст и творчески приложени сообразно условията на конкретната детска градина.

ОТ СЪСТАВИТЕЛЯ

б.з.ф

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.