Лекции по следдипломно обучение за психолози и педагози

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-4-2018
  •  97

Автор:Любен Десев
Издателство:СУ "Климент Охридски"
Страници:133
Корици:Меки
Година:1975
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 130 / 200 Състояние: Мн. добро
Лекции по следдипломно обучение за психолози и педагози. Любен Десев (циклостолен печат).

В настоящата работа се осветляват основните въпроси на широко популярната в западната социална теория и практика система "човешки отношения", която евоилира приблизително половин век и се проявява в наше време под нови имена и в модифициран вид. Разкрива се нейният класово-буржоазен и реформистки характер.

Подлагат се на обективна оценка психологични и дидактични средства и методи за обучение и възпитание в дух на "човешки отношения", като се изтъква действителният принос на специалистите в тази област.

Поставените проблеми са актуални и важни в условията на съвременната идеологическа борба с оглед реализиране решенията на Февруарския пленум на ЦК на партията /1974/ и успешно решаване задачите на комунистическото възпитание у нас.

Работата е предназначена за психолози и педагози, социолози и философи, но представлява интерес също за учители и възпитатели, организационни и идеологически работници и за всички, които в практическото си ежедневие общуват постоянно с хора.

----
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД  .................................     1

ПЪРВА ЧАСТ - За буржоазно-класовия характер на доктрината "човешки отношения"........... 4
1. Предистория, социални корени и еволюция на доктрината..  ..................   6
2. Същност и обществена роля. Апология на капитализма.........................  19
3. Субективно-идеалистически и психологически основи .......... 27
4. Утопично схващане за обществото като система от междуличностни отношения и несъстоятелност на критиката срещу марксизма от "хуманистични" позиции........... 34
5. Марксистка критика срещу влиянието на реформист-ката доктрина "човешки отношения"  ......  50

ВТОРА ЧАСТ - Психолого-педагогически аспекти 59
1. Обучение и възпитание на възрастни и млади в дух на "човешки отношения".................... 59
2. Съдържание и форми на обучение. Психотренировка в малки групи....................   70 
3. Методи за изследване, учене и възпитание ......77
4. Диференцирано отношение към различните категории работници и учащи се, индивидуален подход към тях и проучване морално-психическото им състояние..92
5. Групова динамика и формиране на личността .....97

ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................ 110
ЛИТЕРАТУРА..  .................................. 125

бз.л

Категория › Психология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.