Сборник задачи по алгебра за 7.-12. клас

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-4-2018
  •  84

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Интеграл
Страници:207
Корици:Меки
Година:2003
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Добро
Сборник задачи по алгебра за 7.-12. клас. Единадесето стериотипно издание.

Авторски колектив: Коста Коларов, Петко Петков, Петко Арнаудов, Людмила Арнаудова, Мариана Петкова

ПРЕДГОВОР КЪМ ПЪРВИТЕ ИЗДАНИЯ
Съвременният ученик не само трябва да умее да решава отделни задачи, но е необходимо да усвои и методи за решаването им.

Системата от задачи, включени в сборника, е съобразена сучебния материал по алгебра от VI/ до XII клас. Характерна особеност на структурата на сборника е систематизирането на задачите от всяка глава в три групи, означениусловно А, Б, В. Освен това е направен опит еднотипните задачи в групите да бъда т подредени по трудност.

В група А са включени задачи, които се решават чрез непосредствено приложение на теоремите и правилата, изучени в клас. Затова умението да се решават задачите от група А показва, че ученикът е усвоил основното от съответния раздел на учебното съдържание.

В група Б са включени по-трудни задачи в сравнение с тези от първата група, за решаването на коитр се изисква комплексно да се прилагат придобитите знания до съответния етап, при което се осъществява и текущ преговор. За решаването им не са необходими особено сложни логически разсъждения, а само по-задълбочено владеене на изучената теория.

За решаването на задачите от група В е необходима по-сложна логическа схема. В тази група са включени и не по-мал ък брой задачи от различни конкурси, но и те се решават само с помощта на знания, придобити в клас.

За някои от задачите цитираните решения може да не са единствените, а може в отделни случаи ида не са най-рационал ните. Но целта е те да допринеса т за увеличаване на възможностите за самостоятелна работа със сборника на по-голям брой ученици.

Сборникът може да се използва кактп в пряката учебна работа, така и за самостоятелна работа и подготовка за различни състезания.

Задачите, давани на различни приемни изпити и математически конкурси в България, са отбелязани, като в скоби са отпечатани инициалите на конкурса и годините, когато са били предлагани. Например (ЕГ - 1979) означава, че през 1979 год. задачата е била в темата за приемен изпит за езикови гимназии.


СЪДЪРЖАНИЕ
1. Предговор към първите издания 3
2. Някои означения 5
3. Глава 1. Цели изрази. Линейни уравнения и неравенства 6
4. Глава 2. Степен с цял показател 17
5. Глава 3. Рационални изрази 24
6. Глава 4. Рационални уравнения и неравенства 33
7. Глава 5. Системи уравнения и неравенства от първа степен 42
8. Глава 6. Квадратен корен в множеството на рационалните числа 55
9. Глава 7. Ирационални числа. Операции с кваратни корени в множеството на реалните числа 58
10. Глава 8. Квадратен тричлен Квадратни уравнения в множеството на реалните числа 71
11. Глава 9. Неравенства и системи неравенства от II степен с едно неизвестно 84
12. Глава 10. Ирационални уравнения и неравенства с едно неизвестно 95
13. Глава 11. Системи уравнения от втора  по-висока степен с две и повече неизвестни 99
14. Глава 12. Числови редици. Прогресии 110
15. Глава 13. Степен с рационален показател. Показателна функция 118
16. Глава 14. Логаритъм. Логаритмична функция 127
17. Глава 15. Показателни и логаритмични уравнения и неравенства 134
18. Глава 16. Тригонометрични уравнения 144
19. Глава 17. Функция. Граница на безкрайна числова редица.

Граница на функция 153
20. Глава 18. Производна на функция 162
21. Глава 19. Приложение на производните 171
22. Упътвания, анализи и решения 187

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.


Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.