Проблеми на българското стихосложение

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-4-2018
  •  172

ПРОДАДЕНА

Автор:Олга Дейкова
Издателство:Наука и изкуство
Страници:191
Корици:Меки
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Проблеми на българското стихосложение. Олга Дейкова

Книгата проследява основни моменти от историческия развой на българския стих. Като разглежда творчеството на поетите Петко Славейков, Иван Вазов, Димчо Дебелянов, авторката засяга проблема за новаторството и приемствеността, посочва влиянието на различни литературни образци в изграждането на българската стихотворни култура.

Рядката поява на изследвания върху българския стих и актуалността на темата, както и интересната й разработка в настоящия труд са предпоставка за повишен интерес.
(Олга Николова Дейкова — София, 1982 с/о Jusautor, 1982
Индекс 82 Б

---
ПРЕДГОВОР
Интересът ми към формата на стиха се породи още в моите студентски години, когато проф. Боян Пенев, при когото слушахме лекции по новобългарска поезия, започна да чете и лекции по метрика на стиха. Поощрена и напътствувана от своя дълбокоуважаван учител, аз взех като дипломна работа темата „Стихът на Димчо Дебелянов“. За съжаление обаче не я завърших при него.

Работата ми, която представляваше обстойно изследване към 200 ръкописни страници на стиха на Дебелянов, в своя завършен вид има успех и дори беше предложена за печат. По непонятен за мене начин тя, преди да отиде за печат, изчезна безследно. Това беше едно начало, което исках да включа в системна работа над българския стих. Планът ми беше, след като се спра на началните поетични прояви в нашата литература, следвайки историческата нишка, да стигна до новото време. По много причини — зависещи и независещи от мене — това не бе осъществено. Но като резултат на интересите ми към изразните средства на стиха се появиха изследванията, включени в този сборник. Те не претендират за изчерпателност, защото са съобразявани с печатните норми на списанията, за които са писани. Но все пак в общи линии дават идея за етапите, през които минава българският стих в своя развой.

Почти всички публикации, засягащи стиховедски въпроси, не са убегнали от интереса ми. В текста обаче са посочени само тези, които имат пряко отношение към моята работа.

Накрая трябва да отбележа, че дължа голяма благодарност на проф. П. Динеков и проф. П. Зарев, които в много отношения ми създаваха улеснения и откриваха път на моите работи.

О. ДЕЙКОВА

---
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРИНОСЪТ НА П. Р. СЛАВЕЙКОВ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА МЕТРИКА .................. 9

СТИХЪТ НА ВАЗОВ В ПЪРВИТЕ МУ СБИРКИ....... 58

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В МЕТРИКАТА НА СБИРКИТЕ „ГУСЛА“, „ПОЛЯ И ГОРИ“, „ЕПОПЕЯ НА ЗАБРАВЕНИТЕ“....... 100

КЪМ ВЪПРОСА ЗА ТВОРЧЕСКИЯ РАЗВОИ НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ ....................... 134

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ СТИХА НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ .....168

Олга Николова Дейкова / ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКОТО СТИХОСЛОЖЕНИЕ

Рецензенти:
Рая Кунчева и Мирослав Николов Редактор Божидар Кунчев Художник Мира Христова Художествен редактор Николай Александров Технически редактор Емилия Василева Коректор Милка Белчева
Дадена за набор на 5. XI. 1981 г. Подписана за печат на 12. V. 1982 г. Излязла от печат през май 1982 г. Печатни коли 12. Издателски коли 11,20. Условно издателски коли 13,73. Издателски № 25599. Литературна група III-8.
Формат 16/60/84. Тираж 3706
КОД 02/9535322311/5058-2-82
ДИ „Наука и изкуство" — София ДП „Александър Пъшев“ — Плевен

о1п
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.