Покровител на книжнината

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  9-4-2018
  •  77

Автор:Константин Мечев
Издателство:Народна просвета
Страници:144
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 135 / 200 Състояние: Добро
Покровител на книжнината. Очерк за Цар Иван Александър. Константин Мечев

Съдържание

Предговор 5 
Увод 7 
Историографски преглед 11
Сведенията на записаната „историческа памет".
Грамоти на Иван-Александър 47 
Добавките за българската история към превода на Манасиевата хроника 84
Троянската притча 100 
Някои от поуките на Константин Манасий 103 
Езикът на преписките 109 
Приписката към Песнивеца и похвалата на патриарх Калист 119 
Споменът живее (Вместо заключение) 135

---
Чрез подробен разбор на домашни и чужди исторически извори и литературни паметници от втората половина на XIV в. в книгата се изясняват някои страни от културния и държавно-политическия живот в България през тази епоха. Многостранни още от създаването на българската държава през VII в,, културните връзки между България и Византия достигат значителни мащаби през втората половина на XIV столетие. Общата исихастка идеология на двете църкви и държавие в немалка степен основа на тази културна „спойка“.

Важна съставка част на очерка е и анализът на условията, които предпоставят „втория разцвет“ на средновековната българска култура и литература. Това и налага да се оцени мястото на Иван-Александър като културен и държавен строител, да му бъде дадена очеркова характеристика.

Като се обглежда цялата сложност на политическото положение в България от 1331 до 1371 г. (когато страната е управлявана от Иван-Александър), подчертава се неизменната и всестранна подкрепа на владетеля за развитието на литературата, книжовността, живописта. Тази дейност спомага за обогатяването на духовния живот на българското средновековно общество през XIV век, обстоятелство, което не малко е съдействувало българите да се опазят от) асимилация през така продължителното османско господство.

о1.п


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.