Електрическо силово обзавеждане на промишлени предприятия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  224

Автор:Л. Христов, Т. Станков, Ч. Нинов
Издателство:Техника
Страници:472
Корици:Твърди
Година:1970
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 210 Състояние: Добро
Електрическо силово обзавеждане на промишлени предприятия. Лало Христов, Тодор Станков, Чавдар Нинов

В книгата се разглеждат теоретичните основа на електрозадвижването, апарати за автожатично управление на електрозадвижванията, схеми за автожатично управление на електрозадвижванията и електрообзавеждането на производствените механизми.

Книгата е учебник за III и IV курс на специалността електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия. Тя може да бъде полезна и на електротехниците, участвуващи в пускането и експлоатацията на промишлените предприятия.

---
ПРЕДГОВОР

Настоящата книга „Електрическо силово обзавеждане на промишлените предприятия“ е учебник за учащите се от специалността електроенергетика и електрообзавеждане на промишлените предприятия при силнотоковите техникуми. Съгласно учебната програма за посочената специалност в книгата се разглеждат основните въпроси от теорията на електрозадвижването, управлението на автоматизираните електрозадвижвания и електрообзавеждането на производствените механизми.

Голямото строителство и електрификацията на всички отрасли на промишлеността, а също така развитието на механизацията и автоматизацията в промишлените предприятия поставят пред средните технически училища нови задачи във връзка с подготовката на висококвалифицирани кадри от енергетици за нашата социалистическа промишленост. Настоящата книга ще задоволи в известна степен нуждите от техническа литература за средните технически училища.

Авторите изказват искрена благодарност на рецензентите на ръкописа, доц. к. т. н. инж. Н. Маджаров и инж. А. Могилков, за полезните забележки, направени при преглеждане на ръкописа.

Първата част на книгата е написана от инж. Т. Станков, втората част — от инж. Л. Христов и третата — от инж. Ч. Нинов.

о1

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.