Механика. А. Дянков, Л. Шишков

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  225

ПРОДАДЕНА

Автор:А. Дянков, Л. Шишков
Издателство:Техника
Страници:327
Корици:Меки
Година:1971
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Добро
Механика. Учебник за II и III курс на техникумите по механотехника. Александър Дянков, Ламбрю Шишков

Учебникът по механика за техникумите по механотехника е написан съобразно с учебната програма на Министерство на народната просвета. Освен теоретичния материал в учебника са включени различни примери и задачи с приложен характер. Освен от учащите се в техникумите той може да се използува и от техническите кадри в областта на машиностроенето и уредостроенето. Учебникът се състои от пет раздела: статика, кинематика, кинематика на механизмите, ' динамика и динамика на машините и механизмите.

---
УВОД
Предмет на механиката. Пелият заобикаляш, ни свят се състои от материя, която е във вечно движение. Движението е неразделно от материята, то е форма на нейното съществуване. Най-дребните частици, от които е съставена материята: елементите на атомите, молекулите, както и самите тела, непрестанно се движат. Така например всички земни тела се въртят заедно със Земята около оста й и около Слънцето, а освен това се движат заедно със Слънцето и с всички планети от слънчевата система спрямо другите небесни тела, които от своя страна също се движат в космическото пространство. При различните топлинни, светлинни, електрически, химически, биологически и дори обществени явления се наблюдават различни форми на движение, които са обект на изучаване от различни клонове на науката — от физиката, химията, естествената история и т. и.

Науката Механика изучава най-простата форма на движение, която се изразява чрез преместване на телата едно спрямо друго. Такъв вид движение е прието да се нарича механично движение. В действителност в механичното движение се включва не само изменението на положението на едно тяло спрямо друго, но и изменението на положението на материалните частици на дадено тяло едни спрямо други, т. е. деформацията на тялото. На практика всички тела се деформират малко или повече. Изучаването на механичното движение би се опростило много, ако движещите се тела не изменят своята форма, т.е. ако се приеме, че те не се деформират. В същност деформацията на някои твърди тела е толкова незначителна, че при изследване на тяхното движение тя може да се пренебрегне. Така се стига до понятието за абсолютно твърдо тяло, което се определя като тяло, 6 което разстоянието между кои да е две точки остава постоянно. Абсолютно твърдото тяло не изменя геометричната си форма независимо от въздействието на други тела върху него.

Механиката има за предмет изучаването на механичното движение на материалните тела и установяване на общите закони и зависимости при тези движения.

В много случаи1 изучаването на дадено движение може много да се опрости, ако тялото се разглежда като една точка. Обикновено това се допуша, когато размерите на тялото са съвсем малки в сравнение с разстоянията, които то изминава, например при движението на планетите около Слънцето, или на снаряд, ракета и т. н. спрямо Земята. Така в механиката се въвежда понятието материална точка. Материалната точка може да се разглежда като геометрична точка, която притежава известна маса.

В раздела Кинематика е указано точно в кои случаи....

о1Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.