От Царството Божие до царството на парите

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  66

Автор:Велчо Стоянов
Издателство:Галик
Страници:440
Корици:Меки
Година:2008
Броя:1
ISBN:9789545820137 Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
От Царството Божие до царството на парите. Велчо Стоянов

Съдържание

Увод........................................................................ 7

Глава първа

ЦАРСТВОТО БОЖИЕ И НЕГОВИТЕ ЗЕМНИ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРОЯВЛЕНИЯ

1. Кратка характеристика на предхристиянската и ранно-християнската епоха, вкл. на самото християнство ........11

2. Някои аспекти на взаимоотношенията между юдаизма -„майка” и християнството -.дъщеря”. Юдео-християнството - лицева (светла) и опака (тъмна) страна.............. 29

3. Царството Божие - основен елемент в Христовото учение................. 37

4. Социалната доктрина на Светия престол - ехо (отглас) от идеята за Царството Божие и опит за облагородяване на условията на живот в „земното царство”.............. 60

5. Социалната държава и държавата на всеобщото благоденствие - светски вариант на социалната доктрина на Светия престол?......... 69

6. Светски утопични визии за постигането на Царството Божие на земята..... 79

• За утопично-мисловната нагласа у човека; връзката й с религията...... 79

• От ереси към утопии-бумът им от началото на 16 век

- предвестник на „Новото време”................................ 100

- Епохата преди Ренесанса - епоха на ереси и на борба срещу тях и между тях.......... 100

- От ереси към утопии............................................ 106

- Утопичен социализъм (С. Симон, Р. Оуен и Ш. Фурие) ........................................................................... 111

• Марксистката утопична система и опитите за нейната практическа реализация - лъжливата (фалшивата) надежда за Царството Божие на земята....................... 115

• Криза на утопиите (след краха на най-великата от тях) и тенденция към възраждането им.............................. 120

Глава втора

ПАЗАРЪТ - РАЗШИРЯВАЩОТО И УТВЪРЖДАВАЩОТО СЕ ЦАРСТВО НА ПАРИТЕ

1. Ретроспективен преглед и характеристика на пазара .... 129

2. Пазар, пазарно стопанство, капитал, капиталист, капитализъм .................................................  144

3. Бизнес (дейност) и печалба (ефективност) - универсални икономически принципи/категории.......................... 152

4. Универсалност/уникалност на пазара и пазарното стопанство ..................................................................... 161

5. Пазарът - велик социален механизъм, но и с велики (вродени) недостатъци.............................................. 170

• Относно еволюцията и промените на пазара............. 170

• Недостатъци и негативни проявления на пазара ........181

• Несинхронното действие на стоковите и на финансовите пазари.............................................................. 199

• „Тънките противоречия” на пазара........................... 206

6. Относно диалектиката между пазара и държавата, между икономическото и политическото начало.................. 212

• Ретроспекция (исторически преглед) на диалектиката ме>аду икономическото и политическото начало в организацията и управлението на социума......................... 215

• И пазар, и държава, но не като заспал нощен пазач.... 222

• Неолиберализмът - идеология, теория и политика, която поставя пазарно-икономическото начало над (в доминиращо положение спрямо) политическото начало 229

• Колективистично-егалитарно-демократичното дър-жавно-политическо и аристократично-индивидуалистич-ното пазарно-икономическо начала; диалектиката между тях...................................................................... 235

7. За по-обоснована диалектика между пазарно-индиви-дуалистичното и държавно-колективистичното начало... 238

Глава трета

ЦАРСТВОТО НА ПАЗАРА - ФАКТИЧЕСКОТО ЦАРСТВО НА ПАРИТЕ

1. Произход и причини за възникването на парите. Разделението на труда и размяната - предпоставки за възникването на парите.... 257

2. Същност и функция на парите.................................... 268

• Относно същността на парите................................. 268

• Относно функциите на парите................................. 280

• Характеристика на отделните функции на парите ......285

Динамична еволюция и революция (в сферата) на парите ........................................................................... 294

• Широк подход към парите; електронни или информационни пари............................................................. 307

• Свободните пари в регионалното и глобалното „ин-формационно общество”............................................ 310

• Местни и корпоративни пари. Възраждане на бартера 316

• Парична революция и бъдеще на парите.................. 318

• От парите-Бог до парите-фекалия............................ 326

• Операционализиране на понятието пари.................. 329

• Класически подход................................................. 330

• Съвременна версия за парична система................... 333

Сенчестата, дори престъпната страна на Царството на парите......... 336

Носталгия по златния стандарт (и златото). Закъснели опити за парична контрареволюция........ 342

„Всичко е бизнес, бизнесът е война” (за пари).............. 358

Глава четвърта

ПАЗАРЪТ, ПАРИТЕ И „БРАКЪТ” ИМ С ПОЛИТИКАТА - ГЕНЕРАТОР НА НОВ СВЕТОВЕН РЕД

Генезисът на Новия световен ред............................... 374

Конфиденциално-непублични основи на Новия световен ред..................................................................... 382

Официализиране (легитимиране) на Новия световен ред и началото на изграждането му............................. 402

Заключение............................................................... 420

Съдържание на английски език (Contents)..................... 431

Използвана литература.............................................. 435

о1.о


Категория › Книги с автограф

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.