Оглед на местопроизшествие

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  87

ПРОДАДЕНА

Автор:Симеон Йорданов
Издателство:МВР
Страници:274
Корици:Меки
Година:2004
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 215 Състояние: Мн. добро
Оглед на местопроизшествие: Събиране на следи и веществени доказателства. Симеон Йорданов (неизползвана книга).

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА
ОГЛЕД НА МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕ
§ 1. Същност на огледа..................................................... 11
1. Процесуални основания за участието на експертния състав в огледите на местопроизшествия............... 11
2. Понятия, цел и задачи на огледа на местопроизшествие....................................................................... 11
§ 2. Тактика на огледа....................................................... 16
1. Действия на първия служител, пристигнал на местопроизшествието............ 16
2. Тактически способи за извършване на огледите на местопроизшествия ......... 18
3. Етапи в извършването на оглед на местопроизшествие ............. 20
§ 3. Възможни опасности и мерки за защита при извършване на огледи на местопроизшествия........ 30
§ 4. Оглед на местопроизшествие при някои видове престъпления............     37
1. Убийства................ 37
2. Грабежи......................  54
3. Изнасилвания и други полови престъпления (разврат)............. 55
4. Палежи и пожари.......... 57
5. Кражби............ 59
6. Отнемания на МПС, кражба на части и вещи от тях.................. 63
7. Пътнотранспортни произшествия............................ 64
8. Трудови злополуки..................................................... 66
9. Отвличане и противозаконно лишаване от свобода...... 67
10. Компютърни престъпления .................................... 68

ГЛАВА ВТОРА СЪБИРАНЕ НА СЛЕДИ И ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ МЕСТОПРОИЗШЕСТВИЕТО
§ 1. Общи изисквания....................................................... 70
1. Общи изисквания и последователност при събиране на веществени доказателства и следи........................ 70
2. Общи изисквания при заснемане на обстановката на местопроизшествието......... 72
3. Общи изисквания при измерване на следите и веществените доказателства.............. 80
4. Общи изисквания при фиксиране на следите и веществените доказателства................ 81
5. Общи изисквания при използване на справочна информация за оценка на следите............. 93
6. Общи изисквания за опаковане, надписване и транспортиране на следите и веществените доказателства...... 95
§ 2. Особености при събиране на следи и веществени доказателства и тяхното изследване на местопроизшествието............. 97
1. Дактилоскопни следи и обекти за дактилоскопни изследвания............. 97
2. Огнестрелно оръжие и свързани с него веществени доказателства и следи.................. 110
2.1. Същност на следите и веществените доказателства, свързани с употребата на огнестрелно оръжие.. 110
2.2. Огнестрелни оръжия.................................................................... 111
2.3. Куршуми и сачми......................................................................... 119
2.4. Гилзи............................................................................................. 126
2.5. Тапи, концентратори, уплътнители и капачки.......................... 129
2.6. Боеприпаси ................... 130
2.7. Следи от изстрел върху прегради и използването им за определяне обстоятелствата на изстрела........  131
2.8. Приспособления, инструменти и материали, използвани за изготвяне на оръжие и боеприпаси......... 149
2.9. Специфични изисквания към подготовката на някои обекти, предназначени за изследване на следите от изстрел....150
3. Веществени доказателства и следи, обекти на трасологията......... 151
3.1. Трасологични следи и последователност на тяхното събиране........... 151
3.2. Следи от бос крак........................................................................ 154
3.3. Следи от зъби................................................................ 155
3.4. Следи от устни........................................................... 156
3.5. Следи от чело и уши..................................................................... 157
3.6. Следи от нокти.............................................................................. 157
3.7. Следи от обувки............................................................................ 157
3.8. Следи от дрехи и ръкавици.......................................................... 161
3.9. Следи от взлом.............................................................................. 162
3.10. Заключващи устройства и следи върху тях.............................. 169
3.11. Пломби и следи върху тях.......................................................... 176
3.12. Следи от производствени механизми....................................... 178
3.13 . Следи от транспортни средства................................................ 179
3.14. Спукани автомобилни гуми....................................................... 187
3.15. Автомобилни лампи.................................................................... 188
3.16. Следи отживотни....................................................................... 189
3.17. Обекти за изследване на цяло по части.................................... 189
3.18. Някои други обекти на трасологията........................................ 190
4. Стъкла и пластмаси.................................................... 191
5. Обекти за технологични изследвания....................... 193
6. Веществени доказателства и следи за биологични изследвания .......... 193
6.1. Кръв................................................................................................ 194
6.2. Сперма............................................................................................ 197
6.3 . Слюнка.......................................................................................... 197
6.4. Пот, урина, фекалии....................................................................... 199
6.5. Майчино мляко и коластра, влагалищен и носен секрет .........199
6.6. Поднокътно вещество................................................................... 200
6.7. Косми............................................................................................. 200
6.8. Растителни остатъци..................................................................... 201
7. Обекти за съдебно-медидински изследвания ..........202
8. Обекти за морфологични изследвания..................... 203
8.1. Влакна, текстилни материали и изделия.................................... 203
8.2. Почва.............................................................................................. 204
8.3. Боя.................................................................................................. 205
8.4. Хетерогенна проба за микрообекти............................................ 205
9. Обекти за документни изследвания.......................... 206
10. Обекти за токсико-химични и фармакологични изследвания.... 207
11.Обекти за химически изследвания........................... 207
12. Обекти за одорологични изследвания.................... 208
13. Обекти за фотографско изследване........................ 209
14. Компютри, компютърни и други електронни устройства 209
14.1. Компютри и лаптопи.... 210
14.2. Персоналните информационни помощници (PDA)...................... 211
14.3. Други електронни устройства за комуникация и запаметяване на информация..... 212

ГЛАВА ТРЕТА
РЕД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛЕДИТЕ И ВЕЩЕСТВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА. РЕШАВАНИ ЗАДАЧИ И ВЪЗМОЖНИ ИЗВОДИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. Ред за възлагане на експертни изследвания............. 226
2. Определяне на лабораторията за извършване на изследването....... 227
3. Решавани задачи при изследването на следи и веществени доказателства..... 228
4. Възможни изводи при изследването на следи и веществени доказателства............... 229

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1
Таблица 1. Превръщане на мерните единици от една в друга мерна система......231
Таблица 2. Определяне ръста на човек от 20-59 години в см по размера на ръката..... 232
Таблица 3. Обозначаване калибъра на нарезно по различни стандарти............ 232
Таблица 4. Определяне калибъра на оръжието по диаметъра на канала на цевта...... 233
Таблица 5. Определяне калибъра на гладкоцевно оръжие по диаметъра на тапите и капачките....... 234
Таблица 6. Определяне приблизителния ръст на човека по размера на следата от обувка....... 234
Таблица 7. Превръщане размера на обувките от една система в друга................ 235
Таблица 8. Обозначаване на размерите на облекло по различни стандарти..237

Приложение 2
Номограма 1. Определяне на разстоянието на изстрела по диаметъра на разсейването на сачмите.... 238
Номограма 2. Определяне номерата на обувките по различните системи....... 239

Приложение 3
Следи и веществени доказателства и въпроси, които могат да бъдат решавани при изследването им..240
ЛИТЕРАТУРА............. 271

б.з.О

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.