Село Чобанкьой

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  74

ПРОДАДЕНА

Автор:Мара Михайлова
Издателство:Свера Солюшънс
Страници:367
Корици:Меки
Година:2002
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 210 Състояние: Мн. добро
Село Чобанкьой. Мара Михайлова. Книгата съдържа приложение със скици, носии, черно бели снимки. Неизползвана книга.

Мара Михайлова е родена на 28 ноември 1901 год. в село Чобанкьой. Тя е първата жена журналист в Източните Родопи. Главен редактор на вестниците „Арда“ и „Тракия“. Написала е книгите „Село Чобанкьой“, „Кърджали“, „Писателите и войната“. Писателка, етнографка, фолклористка, тя е една от най-интересните личности, свързани с Кърджали и Източните Родопи. Проучва бита и душевността на населението в този край. Нейните краеведчески изследвания и обществена дейност са вечен мост към поколенията.

Съдържание:

Пътуване към миналото.....................................................................6

УВОД ....................................................................................................7
ЧАСТ ПЪРВА......................................................................................9

МОЕТО РОДНО СЕЛО...................................................................10

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ЖИТЕЛИ..............................................11

КЛИМАТ..........................................................................................14

СТАРИНИ.........................................................................................15

ПЪТИЩА.........................................................................................18

ДЕРЕТА И РЕКИ В И КРАЙ СЕЛОТО..........................................19

ВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ ПО МАХАЛИ........................ 20

ПЕЩЕРИ.........................................................................................24

ОСНОВАВАНЕ НА СЕЛОТО. ПЪРВИ ЖИТЕЛИ. ИМЕ..............24

ТОПОНИМИЯ.................................................................................25

ТУРСКО НАШЕСТВИЕ..................................................................27

СТОЛЕТНИЦИ В ЧОБАНКЬ ОЙ....................................................38

ПРЯКОРИ НА ЖИТЕЛИ ОТ СЕЛО ЧОБАНКЬОЙ.....................39

РОДНИНСКИ НАЗВАНИЯ И ОБРЪЩЕНИЯ..............................40

Поминък.............................................................................................41

ОВЧАР СТВО...................................................................................41

ЗЕМЕДЕЛИЕ  .....................................................................53

ГРАДИНАРСТВО............................................................................63

ЛОВ..................................................................................................75

КЮМЮРДЖИИ В С. ЧОБАНКЬОЙ.............................................77

РУДНИ НАХОДИЩА В ЧОБАНДАГ............................................78

ГОВЕДОВЪДСТВО.........................................................................80

ЗАНАЯТИ........................................................................................82

ТЪРГОВИЯ....................................................................................84

ПРОКАРВАНЕ НА Ж.П. ЛИНИЯ ПРЕЗ ЧОБАНКЬОЙ..............87

УПРАВЛЕНИЕ.........................................................................92

МУХТАРИ. АЗИ КЕХАИ КУРУДЖИИ ОДАЯ...........................92

ОДАЯТА (СЕЛСКА ГОСТОПРИЕМНИЦА)................................100

Ч АСТ ВТОРА..................................................................................102

Материална култура......................................................................102

КЪЩИ............................................................................................103

ЖЕНСКАТА НОСИЯ В ЗАПАДНА ТРАКИЯ..............................105

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ........................................................111

ЧАСТ ТРЕТА......................................  124

Духовна Култура...................................  124

НАРОДЕН КАЛЕНДАР.................................................................125

ПРЕДСВА ТБЕНИ И СВА ТБЕНИ ОБИЧАИ................................136

РОДИЛНИ ОБИЧАИ....................................................................148

ПОГРЕБАЛНИ ОБИЧАИ.............................................................154

ФОЛКЛОР.............................................................................156

ПЕСЕННО ТВОРЧЕСТВО...................................................... 156

ЛЮБОВНИ ПЕСНИ......................................................................169

СВИРАЧИ НА ГАЙДИ КЕМЕНЧЕТА И КАВАЛ....................177

ВИДОВЕ ХОРА. КОИТО СА СЕ ИГРАЛИ В СЕЛОТО.............178

ДЕТСКИ ИГРИ..............................................................................179

ЛЕГЕНДИ. ПОГОВОРКИ. ГАТАНКИ.......................................190

НАРОДНА МЕДИЦИНА.......................................................200

ЧУМАТА В ЧОБАНКЬОЙ............................................................207

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА..........................................................................212
Църковно и просветно дело...........................................................212
ЦЪРКВА......................................................................................213

РОДЪТ НА ПЪРВИЯТ ГРЪЦКИ СВЕЩЕНИК ОТ О. ТАСОС В С. ЧОБАНКЬОЙ.....................................  215

РОДЪТ НА ВТОРИЯ ТРЪПКИ СВЕЩЕНИК ПАПА КОСТА....216

ПЪРКОВНО-РЕЛИГИОЗНИ БОРБИ.  ............................216

ПРОИЗХОД НА ПОСЛЕДНИЯ СВЕЩЕНИК НА С.

ЧОБАНКЬОЙ.................................................................................222

УЧИЛИШНОДЕЛО.....................................................................222

ЧАСТ ПЕТА.....................................................................................246

Революционни борби......................................................................246

КАРА ХА САН.................................................................................247

ПЕРИБЕЙСТВОТО НА КАРА ХАСАН........................................247

ЧИФЛИКЪТ НА КАРА ХАСАН.  .........................................248

КУЛИТЕ НА КАРА ХАСАН..........................................................249

КАРА ХАСАН КЪРДЖАЛИЯ.......................................................250

УНИЩОЖАВАНЕ НА КАРА ХАСАН..........................................251

ЧЕШМИТЕ НА КАРА ХА САН.....................................................253

ЛЕГЕНДИ И ПРЕДАНИЯ ЗА КАРА ХАСАН..............................254

БАЛКАНСКАТА ВОЙНА..............................................................259

ТРАГЕДИЯТА НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ..........................268

АВТОНОМНО ПРАВИТЕЛСТВО................................................269

НОВО ЗАРОБВАНЕ НА ЗАПАДНА ТРАКИЯ.............................271

СПИСЪК на починалите лица от с. Чобанкьой, Дедеагачко през 1923 година при интернирането wit на остров Крит........................325

ЛИКВИДАЦИЯ НА ИМОТИТЕ....................................................338

ПРИЛОЖЕНИЯ...344


01с

Категория › История, археология

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.