Математически развлечения. Том 2

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  238

Автор:Мартин Гарднер
Издателство:Наука и изкуство
Страници:423
Корици:Твърди
Година:1977
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Математически развлечения в три тома. Том 2. Мартин Гарднер

Българският читател вече познава американския математик колекционер и съставител на интересни математически задачи и главоблъсканицв Мартин Гарднер. Във втория том на Математически развлечения са включени материалите от книгите му The Second Scientific American Book of Mathematical Puales and Diversions и New Mathematical Diversion's from Scientific American. В него могат да се намерят най-различни любопитни подробности из историята на някои области на математиката, необикновени парадокси и задачи, разнообразни игри и фокуси. С ясния си и стегнат език, както и с остроумните коментари, които съпровождат всеки от поставените проблеми, тази книга е незаменим приятел за всички любители на развлекателната математика и математическите игри.

Понеже издателството не разполагаше с американските издания на сборниците на Мартин Гарднер, статиите са преведени от страниците на списанието „Scientific American“. Внесени са всички поправки и допълнения, включени в руските преводи М. Гарднер. Математические головоломки и развлечения, М., 1971, и Математи-ческие досуги, М., 1972], които са направени по последните издания на М. Гарднер.
Индекс 51

---
СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР 5

ПЪРВА ГЛАВА
ГРЕШКАТА НА ОЙЛЕР: ОТКРИВАНЕТО НА ГРЪЦКО-ЛАТИНСКИ КВАДРАТИ ОТ 10-И РЕД 7

ВТОРА ГЛАВА
ЕЛИПСАТА 17

ТРЕТА ГЛАВА
КАК ДА ИГРАЕМ ДОМИНО В ДВЕ И ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ 2Ь

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ХАРОЛД С. М. КОКСТЪР 39

ПЕТА ГЛАВА
БРИДЖ-ИТ И ДРУГИ ИГРИ 51

ШЕСТА ГЛАВА
ДЕВЕТ ЗАДАЧИ 59 

СЕДМА ГЛАВА
ДИФЕРЕНЧНО СМЯТАНЕ 74 

ОСМА ГЛАВА
ОТ ТИРБУШОНА ДО ДНК 86

ДЕВЕТА ГЛАВА 
ГОИОЛОГИЧНИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 94

ДЕСЕТА ГЛАВА
ПАРАДОКСИ НА КОМБИНАТОРИКАТА 105

ЕДИНАДЕСЕТА ГЛАВА
БИЛЯРДНАГА ТОПКА РЕШАВА ЗАДАЧИ 115

ДВАНАДЕСЕТА ГЛАВА
ЕДНА СГАРА И ДВЕНОЗЯ МАТЕМАТИЧЕСКИ ИГРИ №

ТРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
ОСЕМ ЗАДАЧИ 136

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ГЛАВА
ПРОВЕРКА НА ЧЕТНОСТТА 148

ПЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
ИГРАТА „14—15“ И ДРУГИ ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ 156

ШЕСТНАДЕСЕТА ГЛАВА
ПРОСТИ ЧИСЛА 165

СЕДЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
РАВНИННИ ГРАФОВЕ 178

ОСЕМНАДЕСЕТА ГЛАВА
НЕДЕСЕТИЧНИ БРОЙНИ СИСТЕМИ 190

ДЕВЕТНАДЕСЕТА ГЛАВА
СЕДЕМ КЪСИ ЗАДАЧИ 199

ДВАДЕСЕТА ГЛАВА
ИГРАТА „ЖИВОТ“ 208

ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
МАГИЧЕСКИ КВАДРАТИ 232

ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
РЕВЮТО „ДЖЕЙМС ХЮ РАЙЛИ И К°“ 240

ДВАДЕСЕТИ ТРЕТА ГЛАВА
ОСЕМ НОВИ ЗАДАЧИ 249

ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ИНДУКТИВНАТА ИГРА „ЕЛУЗИС“ 258

ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА
ОРИ ГАМИ 264

ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА
КВАДРИРАНЕ НА КВАДРАТА 272

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА
МЕХАНИЧНИ ГЛАВОБЛЪСКАНИЦИ 291

ДВАДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА
ВЕРОЯТНОСТ И НЕЕДНОЗНАЧНОСТ 299

ДВАДЕС ЕТ И Д Е В ЕТА ГЛАВА
ДВОИЧНАТА БРОЙНА СИСТЕМА 309

ТРИДЕСЕТА ГЛАВА
ПЛИТКИТЕ И ТЕОРИЯТА НА ГРУПИТЕ 317

ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ГЛАВА
ОЩЕ ОСЕМ ЗАДАЧИ 327

ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ГЛАВА
ИЗРЯЗВАНЕ ОТ ХАРТИЯ 338

ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ГЛАВА
ИГРИ ВЪРХУ ШАХМАТНА ДЪСКА 349

ТРИДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ОПАКОВАНЕ НА КЪЛБА 359

ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ГЛАВА
ТРАНСЦЕНДЕНТНОТО ЧИСЛО я 367

ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ГЛАВА
ВИКТОР ОЙГЕН — МАТЕМАТИК И ВЪЛШЕБНИК 377

ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ГЛАВА
ПРОЧУТИЯТ ПРОБЛЕМ ЗА ЧЕТИРИТЕ БОИ 386

ТРИДЕСЕТ И ОСМА ГЛАВА
МИСТЕР АПОЛИНАКС В НЮ ЙОРК 397

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ГЛАВА
ДЕВЕТ НОВИ ЗАДАЧИ 406

о1


Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.