Сборник от задачи по висша математика. Част 1

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  117

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Техника
Страници:224
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Сборник от задачи по висша математика. Част 1: Линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно програмиране. 
Авторски колектив - В. Топенчаров, Н. Стоянов, Т. Илиев, К. Стоева, В. Чаклъков

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор

Глава I. Матрици и детерминанти
1. Матрици.......  5
2. Детерминанти...........14
3. Ранг на матрица. Обратна матрица........38

Глава II. Системи линейни уравнения. Комплексни числа. Полиноми
1. Нехомогенни системи линейни уравнения-.......47
2. Хомогенни системи линейни уравнения.............  60
3. СобстВени числа и собствени вектори на матрица 64
4. Комплексни числа  ............   65
5. Полиноми............. 70

Глава III. Аналитична геометрия
1. Вектори. Линейни действия с вектори. Линейна зависимост на вектори . 76
2. Координатни системи. Координати на вектор. Аналитично изразяване на линейни действия с вектори........82
3. Произведения на вектори.......87
4. Трансформация на координатни системи. Уравнения на линия в равнината. Уравнения на повърхнина и линия в пространството....95
5. Уравнения на права в равнината 102
6. Равнина и права в пространството....114
7. Окръжност....133
8. Елипса, хипербола, парабола....144
9. Линии от втори ред......155
10. Цилиндрични, конични и ротационни повърхнини...........169
11. Повърхнини от втори ред......................173

Глава IV. Елементи на линейното програмиране
1. Елементи на аналитичната геометрия в я-мерното пространство.....185
2. Система линейни неравенства......... 188
3. Графичен метод за решаване на задачи от линейното програмиране....193
4. Симплекс метод за решаване на задачи от линейното програмиране.....204
5. Транспортни задача  .....................215

Литература....... 223

СБОРНИК ОТ ЗАДАЧИ ПО ВИСША МАТЕМАТИКА, ПЪРВА ЧАСТ / Линейна алгебра, аналитична геометрия и линейно програмиране

Автори проф. к, т. н. Владимир В. Топенчаров “проф. к. ф. м. н. Николай В. Стоянов к. м. н. Митко Д* Илиев к. м. н. Костадинка С. Стоева к. м. н. Венелин Д. Чалъков Рецензенти доц. Ангел Генов Ангелов доц. Тонко Тодоров Тонков Първо издание

О1.

Категория › Математика

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.