Диагностика и оперативно лечение на вазореналната хипертония

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  63

Автор:Константин Тодоров
Издателство:Медицина и физкултура
Страници:196
Корици:Твърди
Година:1982
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. добро
Диагностика и оперативно лечение на вазореналната хипертония. Константин Тодоров (с посвещение от автора).

В представената монография се разглеждат съвременни етиопатогенетич-ни, диагностични и оперативни методи на лечение на вазореналната хипертония, като широко е застъпен личният опит на автора при разрешаването на този проблем в нашата страна.

Актуалността на проблема е свързана с това, че през последните години се наблюдава значително нарастване на симптоматичните хипертонии (23%), голям дйл от които заема хипертонията тип Голдблат. Засягат се различни възрастови групи, като се започне от най-ранна детска възраст и се стигне до напреднала старост. Това са болни, които най-често не се повлияват от консервативното лечение и излишното забавяне само намалява шансовете от оперативното лечение и обрича болните на ранно инвалидизиране или загиване от усложненията на хипертоничната болест.

Вазоренална хипертония се открива в 4—6% от болните с хипертензивен синдром и единственият перспективен метод за лечение при тях е оперативният, който вече има постигнати успехи и придобива все по-голяма популярност сред медицинската общественост в нашата страна в общата борба със сърдечно-съдовите заболявания.

Илюстративният материал се състои от 39 фигури и 40 приложения. Монографията е предназначена за педиатри, интернисти, кардиолози, нефролози и хирурзи.

ДИАГНОСТИКА И ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ВАЗОРЕНАЛНАТА ХИПЕРТОНИЯ
Доц. Константин Георгиев Тодоров
Рецензенти: проф. Й. Топалов и проф. Я. Минков
Редактор: д-р Алла Илиева
Нац. бълг. I издание. Лит. група II1-3
95335
Изд. № 8539 Код 06 4531_36_82
Художник на корицата: Николай Янчев Художник-редактор: Д и м к о Димчев Технически редактор: Елена Александрова Коректор: Людмила Гълъбова
Дадена за набор на 2. X. 1981 г. Подписана за печат на 23. II. 1982 г. Излязла от печат на 30. III. 1982 г.
Формат: 60x90/16 Печатни коли: 13,50 Издателски коли: 13,50 УИК 13,74 Тираж: 1510
Държавно издателство „Медицина и физкултура“, пл. Славейков 11 —София
Държавна печатница „Георги Димитров“ — София
©Константин Георгиев Тодоров, 1982 с/о Jus autor, Sofia

В Ъ В П Л Е Н И Е
Сърдечно-съдовите заболявания, между които и хипертоничната болест, продължават да бъдат проблем номер едно в медицината и предизвикват най-висока смъртност сред възрастното население.

Сложността на този проблем произтича от ненапълно изяснените етнопатогенетични механизми на хипертонията.

При многобройните клинични и експериментални наблюдения до голяма степен беше изяснено значението на увреждането на бъбреците и техните магистрални артериални клонове за появата и развитието на хипертензивните състояния. По този начин се хвърли известна светлина върху този сложен проблем.

Вече е установено, че вродените и придобитите аномалии и заболяванията на бъбречните артерии са причина за развитието на вазоренална хипертония или на т. нар. хипертония тип Голд-блат.

Тази хипертония е наименувана на нейния откривател Голд-блат, който през 1934 г. заедно със своите сътрудници за пръв път възпроизведе хипертония при куче чрез стенозиране и клампи-ране на бъбречните артерии посредством сребърни пластинки.

Експериментите бяха потвърдени и от други изследователи върху животни (Page, 1935; Blalock, Levy, 1937; Wilson, Byron, 1939).

По-късно Blackmann (1939) установи връзката между запушването на бъбречната артерия и повишеното кръвно налягане у хората.

Особено неоспорими станаха тези схващания след широкото навлизане в ежедневната практика на рентгеновите контрастни изследвания на бъбреците и на техните съдове.

Точната съвременна диагностика и оперативна техника позволяват радикално хирургично лечение на вазореналната хипертония. Днес оперативното лечение на хипертонията тип Голдблат е голяма крачка напред в борбата с едно от най-тежките и най-разпространените хипертензивни състояния.

Хирургичният метод на лечението на вазореналната хипертония, е водещ и поради факта, че консервативното лечение при тези.болни не е ефикасно и всички опити в тази насока само намаляват изгледите за успешния изход при оперативното лечение.

В началния етап от разработване на проблема за вазореналната хипертония се е смятало, че тя рядко се среща при хората. Това схващане скоро бе опровергано от практиката, особено при насо.......

Здраво книжно тяло, последните страници са прегънати (снимка 2 от допълнителните снимки).
Категория › Книги с автограф

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.