Топлообменни апарати

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  79

ПРОДАДЕНА

Автор:С. Невенкин
Издателство:Техника
Страници:246
Корици:Меки
Година:1979
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Топлообменни апарати. Стоян Любенов Невенкин

СЪДЪРЖАНИЕ

Първа глава Общи сведения
1.1. Определение и класификация....................
2.2. Рекуперативни топлообменни апарати. Типове конструкции......
1.3. Видове топлоносители...................... .

Втора глава Топлинки пресмятания на топлообменните апарати
2.1. Основни уравнения на топлинното пресмятане........
2.2. Средна температурна разлика и методи за пресмятането й ...
2.3. Изменение на температурната разлика на потоците..........
2.4. Крайни температури на потоците..................
2.5. Средни температури на потоците .................
2.6. Температура на топлообменната повърхност.............
2.7. Определяне на коефициентите на топлопредаваие и топлопреминаване .
2.8. Методи за пресмятане на площта на‘ топлообменната повърхност . . .
2.9. Пресмятане на топлообменни апарати при неустановен режим на работа
2.10. Определяне на термичните съпротивления от замърсяване на топлообменната повърхност.
2.11. Примери.............................

Трета глава Хидравлични пресмятания на топлообменните апарати
3.1. Загуби на налягане при движение на еднофазни потоци.......
3.2. Загуби на налягане при движение на двуфазни потоци........

Четвърта глава Якостни пресмятания на топлообменните апарати
4.1. Общи изисквания към якостните пресмятания на топлообменните апарати
4.2. Якостно пресмятане на основни възли и детайли на топлообменните апарати
4.3. Опори и помощни елементи....................
4.4. Влияние на свойствата на материалите върху конструктивните особености на топлообменните апарати .................. .

Пета глава
Основни принципи при конструирането на топлообменните апарати
5.1. Общи сведения  .......................
5.2. Влияние на свойствата на топлоносителите върху конструкцията на топлообменните апарати .......
5.3. Избор на схема на взаимно движение и скорости на работните среди .
5.4. Конструктивно пресмятане на топлообменните апарати........
5.5. Последователност при пресмятането и конструирането на топлообменните апарати .......

Шеста глава Ефективност на топлообменните апарати
6.1. Термодинамични критерии за ефективност на топлообменните апарати .
6.2. Технико-икономически показатели на ефективността на топлообменните апарати
6.3. Избор на оптимален топлообменен апарат.
Литература

---
В учебника "'са разгледани методи, за топлинни, хидравлични, якостни и конструктивни пресмятания на топлообменните апарати. Разгледани са критериите за оценка на ефективността на топлообменните апарати и начините за избор на оптимален топлообменен апарат.

Учебникът е предназначен за студентите от специалност промишлена топлотехника във ВМЕИ „В. И. Ленин“—София, но може да се използува от студентите от специалност топлоенергетика в същия институт и от студентите от подобни специалности в други ВУЗ. В учебника е включен справочен материал в графична и таблична форма, което го прави удобен за използуване и от аспиранти, преподаватели, научни работници, инженери и др., занимаваш,и се с въпросите на конструирането, избора и експлоатацията на топлообменните апарати.
(5) Стоян Любенов Невенкин, 1979 г. с/о Jusautor, Sofia

о1

Категория › Техническа лит.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.