Икономика, организация и планиране на общественото хранене

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  174

Автор:Х. Хаджиниколов, П. Пеев
Издателство:Техника
Страници:395
Корици:Твърди
Година:1976
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Икономика, организация и планиране на общественото хранене. Христо Д. Хаджиниколов, Пею И. Пеев

Учебникът е предназначен за студентите от Висшия институт по хранителна и вкусова промишленост в Пловдив, които се подготвят за инженер технолози в системата на общественото хранене в НРБългария.Той е съобразен с утвърдената учебна програма.

В учебника са разгледани основните въпроси на икономиката, орга низацията и планирането на системата на общественото хранене в предприятията и заведенията в съответствие с принципите за ръководство на народното стопанство и неговите отрасли, залегнали в основните документи на партията и правителството, които третират тези проблеми.Теоретическите в ъпроси са свързани с практиката на общественото хранене.

В първата глава на учебника е отделено значително място на въпросите па потреблението, жизненото равнище на народа, сферата на общественото обслужване и ролята на търговията през периода на изграждане на развито социалистическо общество в България, тъй като студентите от специалността не изучават тези въпроси в други отраслови дисциплини, а се подготвят за ръководители на производствената и търговската дейност на общественото хранене, което е важен фактор за повишаване на жизненото равнище.

В отделните раздели е дадена (под черта) литературата, която студентите могат да използуват, за да вникнат по-задълбочено в проблемите на икономиката, организацията и планирането на общественото хранене.

Учебникът може да се използува и от студентите от висшите икономически учебни заведения у нас — специалност икономика и организация на вътрешната търговия.

Той може да служи като учебно помагало по въпросите на икономиката, организацията и планирането на общественото хранене на ръководните работници и специалистите от МВТУ, ЦКС, Комитета за отдих и туризъм и техните предприятия и обединения и на ръководствата на столовете към заводи, предприятия, учреждения и учебни заведения. Учебникът може да се използува също така от студентите от полувисшите институти по туризъм и техникумите и средните професионални училища по обществено хранене.
Отделните глави са написани:

проф. Христо Д. Хаджиниколов — увода и гл. I — X; доц, к.и.н. Пею Пеев — гл. XI — XVI

Здраво книжно тяло, подчертавана книга, със следи от намокряне с вода.
Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.