Аналитична химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  286

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Н. Загорчев
Издателство:Техника
Страници:612
Корици:Твърди
Година:1972
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Добро
Аналитична химия. Борис Н. Загорчев. Второ издание.

ПРЕДГОВОР КЪМ ВТОРОТО ИЗДАНИЕ
Въпреки големия си тираж книгата бе изчерпана за сравнително късо време, което показга, че освен студентите от ЕХТИ—София, и ВХТИ— Бургас, към нея проявяват интерес и студентите от други ВУЗ, изучаващи аналитичната химия гато осноЕна дисниплига, а също и аналитиците от химическата и металургичната промишленост.

Междувременно по молба на автора първото издание на книгата бе обсъдено в катедрата по акалитичка химия при МГУ с ръководител академик И. П. Аликарин, един от най-Еидните съвременни аналитици. Отзив на същата катедра за нея излезе и в списанието „Новие книги за рубежом“, бр. 5, серия А, 1968 г.

Като се изтъкват и някои недостатъци, главно неподходящото място на някои глави при разпределението на материала, в рецензията между другото е казано:

„Рецензираната книга се отличава от многобройните стандартни учебници по аналитична химия преди всичко по това, че в нея теорията на качествения и количествения анализ се разглежда като единно цяло. Неизбежен резултат от такова разглеждане е обстоятелството, че аналитичната химия се поднася на студентите като стройна в теоретично отношение дисциплина, поставена на солидна научна основа.

Втората особеност на книгата, която я прави прогресивен по дух учебник, е тази, че теоретичният материал на аналитичната химия е разработен на съвременно ниво, съобразен с развитието на химичната наука. Особено това се отнася до разработката на киселинноосновните равновесия, количественото разглеждане на които авторът провежда от позицията на протонната теория.

Трети положителен елемент е опитът на автора да вмъкне органически в предмета на аналитичната химия цял кръг от въпроси, свързани с новите области на химичния анализ. Авторът очевидно разбира, че в действуващия понастоящем научен арсенал на химичния анализ съществуват редица разработени области, които по някаква странна причина се внедряват трудно в учебните курсове за студенти, които обаче могат и трябва да бъдат 
разглеждани в рамките на единната теория на съвременната аналитична химия наред с традиционния материал.“

Отбелязаните в рецензията недостатъци, както и други някои недостатъци и пропуски, забелязани от самия автор, във второто издание на книгата са отстранени. Направени са и някои допълнения и подобрения при излагането особено на теоретичния материал, с което, надяваме се, книгата Аналитична химия ще изпълни още по-добре своето предназначение,

Авторът

о1.
Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.