Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  8-4-2018
  •  184

ПРОДАДЕНА

Автор:К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов
Издателство:Техника
Страници:844
Корици:Твърди
Година:1961
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 150 / 220 Състояние: Добро
Топлотехника. К. Славомиров-Хибаум, М. Опрев, Н. Чалашканов, С. Батов 
Учебник за студентите от ВЛТИ, ХТИ, МГИ, ВИХВП и електрическия факултет на МЕИ

Книгата представлява курс по Топлотехника, предназначен за студентите от Електротехническия факултет на Машинно-електротехническия институт, Висшия лесотехнически институт, Висшия химико-технологически институт, Висшия минно-геоложки институт и Висшия институт за хранителна и вкусова промишленост. Тя е съобразена с утвърдените програми на горепосочените ВУЗ-ове, но може да ползува и инженерно-техническите кадри от промишлеността.

В първата част е изложена техническата термодинамика, във втората са разгледани основите на топло-пренасянето, в третата — горивата и котлоагрегатите, а четвъртата и петата част — парните машини и турбини, в шестата — двигателите с вътрешно горене, а в седмата част — паросиловите централи и централите с двигатели с вътрешно горене.

---
ПРЕДГОВОР
Настоящият учебник по топлотехника, написан от колектив под редакцията на проф. инж. К. Славомиров-Хибаум, застъпва една от основните общотехнически дисциплини, целящи теоретичното и практическото запознаване на бъдещите инженери с термодинамиката и с юплотехническите апарати и машини на съвременната промишленост. Книгата, разделена на седем части, е написана, както следва: част I, Техническа термодинамика — проф. инж. К. Славомиров-Хибаум ;

част II и III, Топлопренасяне, Парни котли-— доц. инж. Ст. Дончев; част IV и V, Парни машини, Парни турбини — к. т. н. доц. инж. М. Опрев;

част VI, Двигатели с вътрешно горене — инж. Н. Чалашканов; част VII, Топлоелектрически централи — инж. С. Батов.
Авторите

о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.