Основи на автоматизацията

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-4-2018
  •  298

Автор:Н. Маджаров, И. Томов
Издателство:Техника
Страници:1976
Корици:Меки
Година:254
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Основи на автоматизацията. Учебник за техникумите по електротехника. Никола Маджаров, Илия Томов

СЪДЪРЖАНИЕ

6

Предговор..............................3

Глава първа

Общи сведения.......................... . 5

Глава втора

Сведения за системите за автоматичното управление....................9

§ 2.1. Основни понятия . .......................................9

§ 2.2. Примери на системи за автоматично регулиране.......13

§ 2.3. Функционална схема на системите за автоматично регулиране . 22 

§ 2.4. Класификация на системите за автоматично управление . . . . 27 

§ 2.5. Общи характеристики на елементите на системите за автоматично регулиране.....................30

§ 2.6. Измервателни устройства (датчици).............38

§ 2.7. Усилватели........................,52

§ 2.8. Изпълнителни устройства..................69

§ 2.9. Заключение........................76

Глава трета

Точност на системите за автоматично регулиране в установен режим . .. 77

Глава четвърта

Основни динамически характеристики на системите за автоматично регулиране и техните елементи.......................86

§ 4.1. Линеаризация на статическите характеристики на елементите на

системите за автоматичи® регулиране............86

§ 4.2. Типови въздействия върху системите за автоматично регулиране 89 

§ 4.3. Временни характеристики на елементите и системите за автоматично регулиране.....................92

§ 4.4. Честотни характеристики на елементите и системите за автоматично регулиране.....................96

§ 4.5. Комплексни числа.....................97

§ 4.6. Комплексен коефициент на усилване............104

Глава пета

Основни типови звена на системите за автоматично регулиране .... 107

§ 5.1. Безинераионно звено ..................109

§ 5.2. Инерционно звено .....................111

§ 5.3. Колебателно звено.........................116

§ 5.4. Интегриращо звено...........v......, . 122

§ 5.5' Диференциращо звено................. . . 124

§ 5.6. Звено с чисто закъснение.................129

§ 5.7. Начини на свързване на динамичните звена.........131

§ 5.8. Структурни схеми на системите • за автоматично регулиране и

структурни превбразувания.....................138

§ 5.9. Комплексен коефициент на усилване на отворената и затворената система за автоматично регулиране....... . . . 148

Глава шеста

Устойчивост на системите за автоматично регулиране........ - 151

§ 6.1 Алгебрични критерии за устойчивост............153

§ 6.2. Честотни критерии за устойчивост............-157

§ 6.3. Облает на устойчивост...................161

Глава седма

Изследване на качеството на преходните ироцеси в системите за автоматично регулиране ..........................164

§ 7.1. Основни качествени показатели на преходния процес.....164

§ 7.2. Честотни косвени методи за оценка на качеството на преходните процеси в системите за автоматично регулиране......166

§. 7.3. Графоаналитични методи за построяване на кривата на преходния процес по реалната честотна характеристика.......170

§ 7.4. Методи за построяване на честотните характеристики на затворената система по честотните характеристики на отворената система........................173

Глава осма

Нелинейни системи за автоматично регулиране ...........176

§ 8.1. Типови нелинейни елементи и техните характеристики .... 177

§ 8.2. Релейни системи за автоматично регулиране.........182

§ 8.3. Приблизителен метод за намиране на параметрите на автоколебанията в нелинейни системи за автоматично регулиране . . .185

Глава девета

Използуване на изчислителните устройства за моделиране, изследване и

управление............................191

§ 9.1. Аналогови изчислителни устройства.....—.......191

§ 9.2. Цифрови изчислителни устройства.............201

§ 9.3. Програмиране на ЦИМ . . . .....................209

Глава десета

Промишлени автоматични регулатори................213

10.1. Типове промишлени регулатори ..............213

§ 10.2. Динамически свойства на регулируемите обекти. Типове обекти 219

§ 10.3. Избор на типа на регулатора и неговата настройка.....222

Глава единадесета

Въведение в техническата кибернетика . ............... 227

§ 11.1. Системи за екстремално управление........... . 230

§ 11.2. Други аспекти на техническата кибернетика........245

о1.бз.
Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.