Промишлена електроника

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-4-2018
  •  254

ПРОДАДЕНА

Автор:Н. Начев
Издателство:Техника
Страници:624
Корици:Твърди
Година:1966
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 220 Състояние: Добро
Промишлена електроника. Трето преработено издание. Начо Алексиев Начев

(07 5.8)
Книгата е предназначена да служи за учебник по предмета промишлена електроника, който се чете на студентите от електротехническия факултет при ВМЕИ. В нея са описани действието и устройството на електро-вакуумните лампи и полупроводниковите прибори. Разгледани са главните принципни електронни и йонни схеми, които намират приложение в различните промишлени устройства, като управляеми и неуправляеми токоизправители, инвертори, електронни усилватели и генератори, някои електронни устройства за измерване, контрол и управление на производствени процеси.

Освен на студентите книгата може да бъде полезна и за техниците и инженерите, занимаващи се с промишлени електронни устройства.

Книгата е съобразена с Международната система за измервателни единици СИ, възприета и в нашата страна.

---
Въведение
В съвременната промишленост все по-широко се внедряват системи за автоматичен контрол и управление на производствените процеси, което способствува за подобряване на качеството на продукцията и повишаване на производителността на труда. Важно място в тези системи заемат в повечето случаи едни или други електронни устройства.

Под електроника се разбира онзи отрасъл в науката и техниката, който обединява електровакуумните лампи и полупроводниковите прибори и тяхното приложение в различните отрасли на народното стопанство. Използуването на електровакуумните прибори става в съчетание с други елементи и апарати, като по такъв начин се създават електронни устройства с различни предназначения — радиосъобщения, телевизия, радиолокация, автоматика, телеизмервания, контрол, управление и т. н.

В процеса на своето развитие електрониката се е разделила на няколко самостоятелни клона: радиотехническа, промишлена, ядрена и др. Промишлена електроника се нарича приложението на електронните, йонните и полупроводниковите прибори в различните отрасли на промишлеността. Много от въпросите, свързани с контролирането и автоматизирането на производствените процеси, ие биха могли да бъдат разрешен^ без използуването на електронни прибори. Внедряването на електрониката дава широки възможности за технически прогрес.

Големи са заслугите на съветските учени в развитието на електрониката. Тук трябва да бъдат посочени имената на Столетов, Бонч — Бруевич, Вологдин, Берг и др., които в резултат на своята разнообразна научноизследователска дейност са открили нови пътища за развитието и приложението на електрониката. Овладяването на Космоса говори също така за огромните успехи на електрониката, която осигурява точното управление на космическите кораби.

Сериозно подчертавана книга.

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.