Англо-български учебен речник-минимум за студенти по право

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  6-4-2018
  •  178

Автор:Л. Додова
Издателство:Университетска печатница при СУ "Климент Охридски"
Страници:153
Корици:Меки
Година:1986
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Англо-български учебен речник-минимум за студенти по право. Л. Додова (Английски и български език)

ПРЕДГОВОР

Настоящият учебен речник минимум е предназначен за студентите, изучаващи английски език в Юридическия факултет на Софийския университет и включва около 1750 термина. Изготвен е въз основа на оригинална английска правна литература, в по-голямата си част пряко достъпна за студентите от факултета, която те пол-зуват при самостоятелната си работа върху специализиран текст. Включена е тематика из различни области на правото - от съществуващия сборник текстове на английски език за студенти по право и материали за бъдещия учебник по английски език за студенти от Юридическия факултет, като е дадено предимство на правни термини из области, в които английският език ще ползува най-много студентите в бъдещата им работа като юристи. Застъпен е и дял от общо-научна лексика, която се среща в правна литература. При превода на термините, в повечето случаи авторът е дал предимство на правното им значение. На места са включени допълнителни фрази, които могат да бвдат от полза за студентите в самостоятелната им работа.

При подбора на термините са използувани и тетрадки-речници с думи, които студентите от три курса са съставили при самостоятелната им разработка на специализирани текстове.

Ктм речника са приложени някои по-често срещани латински изрази и съкращения, които се употребяват в правната литература на английски език с цел да се улесни самостоятелната работа на студентите по специализиран текст.

При изработването на настоящия речник авторът се е консултирал със специалисти от Юридическия факултет при СУ, които оказаха ценна помощ, за което авторът им благодари. Също така с благодарност ще се приемат всички мнения и препоръки, които специалисти биха направили в бъдеще за подобряване на настоящия учебен речник-минимум.

Авторът изказва особена благодарност на рецензента, доц. О. Бартоломеев, и редакторите Кристина Бартлет и доц. 0. Бартоломеев за компетентната помощ и содействие при изготвянето на речника.


----
V
БИБЛИОГРАФИЯ

Английско-български речник, редактор проф. М. Минков, 1973. Англо-русский фразеологический словарь, А.В. Кунин, Москва 1967. Administrative Law, H.W.R. Hade, Oxford, 1977.

American Constitutional Law, Mason and Beaney.

American Local Government and Administration, Harold F. Alderfer.

A Manual of International Law, G. Schwarzenberger, 1967.

Большой англо-русский словарь, под об. рук. проф. И.Р. Гальперина, 1972.

Cracknell's Law Students' Companion, T. Gore, C.L. Maundy, 1973. (Criminal Law) , "

(Family Law) , David Penry-Davey, 1967.

(Public International Law), F.G. Jacobs, 1968. (Constitutional Law and

the English Legal System), A.B.R. Hallgarten, Julian

Cooke, 1968.

Cases on Criminal Law, R. Cross and P.A. Jones, 1962.

Constitution of the People's Republic of Bulgaria, Sofia Press, 1971. Criminal Courts and Procedure, J. Daniël Delvin.

Criminology, R. Caldwell, New York, 1956.

English for Law Students, I. Saltikova, Mokrova et al., Moscow, 1971. English Pronouncing Dictionary, Daniël Jones, llth Edition.

Handbook of Criminology, edited by Daniël Glaser, Chicago.

Journal of Maritime Law and Commerce.

Justice and Administrative Law, W. Robson, 1951.

Juvenile Courts in a Nutshell, Sanford J. Fox, 1971.

International l,aw, D.W. Greig.

Introduction to English Law, Philip James, 1962.

Law for Social Workers, Alec Samuels, 1963.

Lawyers and the courts, B. Abel-Smith, Robert Stevens, 1967.

Краткий юридический справочник, В.И. Никитинский и др., Москва,

1973.

Здраво книжно тяло, без подчертавания, незначителни следи от намокряне с вода.

Ст.б.з


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.