Цифрови електронни изчислителни машини

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  5-4-2018
  •  175

Автор:С. Берова, А. Лякурски
Издателство:Техника
Страници:369
Корици:Меки
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Добро
Цифрови електронни изчислителни машини: Учебник за техникуми по електротехника специалност електронна техника
Стела Берова, Александър Лякурски

УДК 681.3 (075.8)
В книгата са представени аритметичните и логическите основи на ЦЕИМ, устройството им и основните им принцип» на действие. Разглежданията са направени на основата на съвременните ЦЕИМ. Дадени са най-съществените принципи и насоки за анализ и синтез на цифрови автомати, включена е глава за микропроцесори и микро-ЦЕИМ, прибавени са указания за изработване на курсов проект по ЦЕИМ.

Уводът, първа глава, разделите за регистри, броячи дешифратори и кодови преобразуватели от втора глава, както и седма и осма глава са написани от А. Лакюрски. Разделът за суматориот втора глава, трета, четвърта, пета и шеста глава са написани от С. Берова.

Учебникът е написан съгласно с учебната програма на МНП и е предназначен за учениците от техникумите по елек-трогехника, специалност електронна техника, профил електронноизчислителна техника.

Учебникът е одобрен от МНГ1 по предложение на комисия в състав :
Председател доц. к.т.н. инж. Павел Мартинов Рецензенти: к.т.н. инж. Владимир Чилов инж. Огняна Цветкова Научен редактор инж. Румяна Куцарова Членовеинж. Цоло Цолов — гл. специалист в МНГ1 инж. Нина Денева — зав. редакция
(б) .Стела Спасова Берова, Александър Петков Лакюрски, 1984

с/о Jusautor, Sofia
681

Здраво книжно тяло, тук-там е подчертавано, липсва част от предната корица (долу в дясно).


Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.