Математика за 8. клас. Част 1-3

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  2-4-2018
  •  248

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:Просвета
Страници:320
Корици:Меки
Година:1991
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. Добро
Математика за 8. клас. Част 1-3 / За средното общообразователно училище (неизползвани учебници)

Авторски колектив: Благовест Сендов, Тодор Боянов, Теодоси Витанов, Дарина Дичева, Любомир Давидов, Чавдар Лозанов Румен Николов, Евгения Сендова Иван Тонов

Математика за 8. клас. Част 1
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Измерване на отсечки ..................................................................................................4

2. Реални числа. Числова права ..................................................................................6

3. Алгоритъм на Евклид (СИП) ..................................................................................9

4. Най-голям общ делител на две цели числа (СИП) .................. 10

5. Алгебрични дроби. Умножение и деление на алгебрични дроби ---- 12

6. Събиране на алгебрични дроби ....................................... 16

7. Действия с алгебрични дроби (СИП) ................................. 19

8. Компютърът — помощник при автоматизацията на умствената дейност 22

9. Що е програмиране. Езикът ЛОГО ................................... 23

10. Цикъл. Процедури ..................................................... 27

11. Процедури с параметри ............................................... 32

12. Променливи ............................................................ 37

13. Зависимости между страни и ъгли в многоъгълниците .............. 41

14. Еднакви триъгълници .................................................. 44

15. Многоъгълници (СИП) ................................................. 47

16. Вектори. Средна отсечка в триъгълник ............................... 50

17. Средна отсечка в трапец .............................................. 53

18. Медицентър на триъгълник ........................................... 56

19. Приложение на векторите за решаване на планиметрични задачи (СИП) 59

20. Основни операции в ЛОГО ........................................... 61

21. Дефиниране на нови операции в ЛОГО .............................. 63

22. Рекурсивни процедури ....................................................66

23. Условни инструкции ................................................... 71

24. Логически изрази ...................................................... 74

25. Логически операции ................................................... 76


Математика за 8. клас. Част 2
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Числови функции. Графики на функции 3

2. Уравнения от първа степен с едно неизвестно (преговор с допълнения) 10

3. Дробни уравнения 14

4. Решаване на някои видове уравнения, които се свеждат към линейни уравнения (СИП) 18

5. Уравнения от първа степен с две неизвестни 22

6. Системи от две уравнения от първа степен с две неизвестни 25

7. Алгебрично решаване на системи от две уравнения от първа степен

с две неизвестни 29

8. Задачи, които се решават с помощта на системи линейни уравнения 34

9. Параметрични системи от две уравнения от първа степен с две неизвестни 38

10. Изследване броя на решенията на система от две уравнения от първа степен с две неизвестни (СИП) 41

11. Системи уравнения от първа степен с три и четири неизвестни — метод на Гаус (СИП) 45

12. Окръжност. Взаимно положение на права и окръжност 49

13. Взаимно положение на две окръжности 51

14. Дъга от окръжност. Централен ъгъл 54

15. Ъгъл, вписан в окръжност. Периферен ъгъл 57

16. Ъгли, чиито рамена пресичат окръжност 61

17. Геометрични места на точки 64

18. Окръжност, описана около триъгълник. Ортоцентър 66

19. Абсолютно преместване и завъртане на костенурката 70

20. Геометрично място на точки, от които дадена отсечка се вижда под даден ъгъл 73

21. Окръжност, вписана в триъгълник 74

22. Задачи за построение с линийка и пергел 78

23. Система за геометрични построения с помощта на езика ЛОГО 80

24. Метод на геометричните места за решаване на задачи за построение 83

25. Четириъгълник, вписан в окръжност 87

26. Четириъгълник, описан около окръжност 90


Математика за 8. клас. Част 3
СЪДЪРЖАНИЕ
1. Вписани и описани фигури..........................................................3

2. Неравенства с едно неизвестно. Системи линейни неравенства................6

3. Графично решаване на неравенства и системи неравенства....................11

4. Линейни неравенства с две неизвестни. Графично решаване....................13

5. Системи линейни неравенства с две неизвестни. Графично решаване. ... 15

6. Линейно оптимиране.......................................................19

7. Осева симетрия..........................................................................22

8. Ротация..................................................................................30

9. Централна симетрия....................................................................35

10. Транслация (успоредно пренасяне)..................................................38

11. Приложение на геометричните преобразувания за решаване на задачи за

построение с линийка и пергел (СИП)................................................43

12. Произведение на две симетрии (СИП)............................................46

13. Компютърен билярд (СИП)........................'..........50

14. Система за геометрични преобразования (СИП)................................53

15. Използуване на геометричните преобразувания за чертане графики на функции. 57

16. Графики на функции, съдържащи модули (СИП)................................61

17. Квадратна функция....................................................................65

18. Графика на квадратната функция..................................................69

19. Квадратни уравнения....................................................73

20. Решаване на квадратни уравнения..................................................78

21. Задачи, които се решават с помощта на квадратни уравнения..............80

22. Разлагане на квадратния тричлен на множители................................83

23. Формули на Виет......................................................................86

24. Приложение на формулите на Виет (СИП)......................................90

25. Квадратни неравенства................................................................94

26. Решаване на рационални неравенства (СИП)..................100

27. Разположение на корените на квадратното уравнение върху числовата права - I (СИП)......................................104

28. Разположение на корените на квадратното уравнение върху числовата права - II (СИП)......................................111

29. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес..................117

30. Свойство на ъглополовящите в триъгълника..................120

31. Векторна база (СИП).................................124

о1.бз

Категория › Математика

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.