Вътрешен контрол и вътрешен одит

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  314

ПРОДАДЕНА

Автор:Колектив
Издателство:ИК "УНСС"
Страници:113
Корици:Меки
Година:2013
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 290 Състояние: Мн. добро
Вътрешен контрол и вътрешен одит. Огнян Симеонов, Веселина Касапова, Десислава Георгиева, Цветелина Станева

Учебник за дистанционно обучение. Магистърска програма по финансов мениджмънт.

Увод
Настоящият учебник е предназначен за студентите от специалност "Финансов мениджмънт" на УНСС, образователно-квалификационна степен "магистър", дистанционна форма на обучение. Той има за цел студентите да получат основно разбиране за същността и предназначението на вътрешния контрол и вътрешния одит, както и за изграждането и функционирането на техните системи в съвременните организации. Това основно разбиране предполага и придобиването на първоначални умения за решаването на редица конкретни въпроси на структурирането на системите за вътрешен контрол, управлението на вътрешния одит и изпълнението на одитни ангажименти. Курсът по едноименната дисциплина "Вътрешен контрол и вътрешен одит" включва задължителното запознаване на студентите с всички основни законови и подзаконови нормативни актове, стандартите за вътрешен контрол и вътрешен одит, както и с методологически документи на Министерството на финансите, които са по проблематиката на учебника. Важен информационен източник по дисциплината е информационната система по вътрешен контрол и вътрешен одит, която се намира в сайта на Министерството на финансите. Запознаването на студентите с материалите от тази информационни система ще им създаде добри възможности при полагането на изпита в министерството за придобиване на професионалния национален сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор". За тези от студентите, които проявяват специален интерес към професията на вътрешните одитори и придобиването на международно признат сертификат, се препоръчва ползването на учебната и друга специализирана литература, която се осигурява от Института на вътрешните одитори в България.

При дефинирането на ключовите думи в текста на учебника са използвани дефиниции от "Международни професионални практики по вътрешен одит", издание на The IIA, преведени и разпространявани от Института на вътрешните одитори в България.

Отделните части на учебника са написани, както следва: проф. д-р Огнян Симеонов -1 част, I глава, т. 1.1, 1.2, 1.3; II част;

Десислава Георгиева -1 част, I глава, т. 1.4, 1.5; II глава;

Веселина Касапова - III част, I глава, II глава;

Цветелина Станева - III част, III глава, IV глава.

о1

Категория › Учебници за ВУЗ

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.