Техническо чертане

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  1-4-2018
  •  284

ПРОДАДЕНА

Автор:Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова
Издателство:Техника
Страници:320
Корици:Меки
Година:1988
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 165 / 235 Състояние: Мн. добро
Техническо чертане. Б. Сандалски, Е. Златанова, К. Панайотова (Учебник за техникумите, ЕСПУ и СПТУ).

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

Глава 1. Оформяне на чертежите .....................................................................................5
1.1. Обши правила за оформяне на чертежите ...............................................................5
1.2. Геометрични построения ............................................................................................18
1.3. Въпроси и задачи .......................................................................................................37

Глава 2. Основни методи за изработване ......................................................................41
2.1. Основни понятия .........................................................................................................41
2.2. Правоъгълно проектиране .........................................................................................43
2.3. Разчитане на чертежи .................................................................................................64
2.4. Аксонометрични проекции .........................................................................................76
2.5. Техническа рисунка .....................................................................................................88
2.6. Бьпроси и задачи ........................................................................................................94

Глава 3. Изобразяване на детайли в машиностроителните чертежи ..........................111
3.1. Изгледи .......................................................................................................................111
3.2. Сечения ........................................................................................................................114
3.3. Разрези .........................................................................................................................118
3.4. Опростяване на изображенията на детайла ...........................................................123
3.5. Въпроси и задачи ......................................................133

Глава 4. Оразмеряване на детайлите в машиностроителните чертежи ......................160
4.1. Правила за нанасяне на линейни и ъглови размери.............................................160
4.2. Съставяне на размерна мрежа .................................................................................167
4.3. Точност на размерите ..............................................................................................176
4.4. Допуски на разположението И формата на повърхнините ...................................186
4.5. Грапавост на повърхнините ......................................................................................191
4.6. Въпроси и задачи .......................................................................................................196

Глава 5. Изработване на чертежи на детайли ..............................................................205
5.1. Съдържание на детайлните чертежи ......................................................................205
5.2. Избор на изображения. Главно изображение ...................................................206
5.3. Въпроси и задачи ......................................................................................................217

Глава 6 Изобразяване и оразмеряване на основните видове съединения и свързващи детайли .......223
6.1 Изобразяване и оразмеряване на гладки съединения ............................................223
6.2. Изобразяване и оразмеряване на резбови съединения .........................................229
6.3. Изобразяване и оразмеряване на зъбни съединения и предавки и на детайлите им.............242
6.4. Изобразяване и оразмеряване на пружини и на съединенията им .....................254
6.5. Изобразяване и оразмеряване на неразглобяеми съединения ..............................257
6.6. Въпроси и задачи .......................................................................................................262

Глава 7. Чертежи на сглобените единици ......................................................................279
7.1 Основни конструкторски документи .......................................................................279
7.2. Изработване на сборен чертеж ...............................................................................280
7.3. Спецификация ............................................................................................................286
7.4. Препоръки при изработването на комплект документация за учебна задача "Сглобена единица от натура"..........289
7.5. Разчитане и детайлиране на чертежи на общия вид............................................295
7.6. Схеми .........................................................................................................................300
7.7. Приложение, размножаване и автоматизация на изработването на конструкторската документация........304
7.8. Въпроси и задачи ......................................................................................................307

Литература ........................................................................................................................319

Здраво книжно тяло, без забележки в текста.Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.