Практически наръчник за водене на счетоводство в малки и големи предприятия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  31-3-2018
  •  183

Автор:Тодор Кръстев
Издателство:Сиела
Страници:55
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 210 / 280 Състояние: Добро
Практически наръчник за водене на счетоводство в малки и големи предприятия. Тодор Кръстев

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД ...........................................1

ЧАСТ I

НАЦИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО...................2

1. Основни нормативни актове по организация на счетоводството в предприятието . 2

2. Изследване на възможната система за организация на счетоводството,

основана на прилагане на двустранно счетоводно записване или на едностранно счетоводно записване.................................3

3. Спазване на принципите за организация на счетоводството в предприятието ... 6

ЧАСТ II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИ ИЗБОР НА ДВУСТРАННО ИЛИ ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ . . . 7

1. Същност на двустранното счетоводно записване и на едностранното счетоводно

записване и критерии за избор ............................7

2. Прилагане на едностранно счетоводно записване..................9

2.1. Документиране на стопанските операции .................9

2.2. Счетоводни регистри...........................10

2.3. Отчет за приходите и разходите.....................12

3. Прилагане на двустранно счетоводно записване...................12

3.1. Индивидуален сметкоплан.........................12

3.2. форма на счетоводството ........................15

3.3. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите ..........16

4. Пример за организация на счетоводството в малко предприятие..........16

ЧАСТ III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ . . 29

1. Индивидуален сметкоплан и вътрешна нормативна уредба .............29

2. Текущо счетоводно отчитане ...........................30

2.1. Отчитане на активите ..........................30

2.2. Отчитане на пасивите ..........................37

2.3. Отчитане на разходите..........................38

2.4. Отчитане на приходите..........................40

3. Периодично счетоводно отчитане .........................42

3.1. Счетоводно приключване .........................42

3.2. Отчет за приходите и разходите.....................43

3.3. Счетоводен баланс ............................43

4. Пример за съставяне на счетоводен отчет в голямо предприяп^и&х.........43

Всички права са запазени. Отпечатването или тиражирането по kaktrjïrrïo &да е начин на материалите или на част от тях може да се извършва само със съгласието на.Mot иглите на авторските права, представлявани от ARTEFACT и CIELA

Предпечатна подготовка - БРОКЕРИДЖ

***
УВОД
Целта на настоящия наръчник е да подпомогне ръководителите и счетоводителите в предприятията при организация на счетоводството. Изложеният материал е практическа разработка на някои важни текстове от Закона за счетоводството и Националния сметкоплан.

Наръчникът е предназначен за ползване от еднолични търговци, търговски дружества, държавни предприятия. Независимо от юридическата форма, всяко предприятие може да ползва част от изложения материал.

Първата част от наръчника е предназначена за всички предприятия - физически и юридически лица. При създаване на предприятието и в началото на всяка отчетна година (1 януари) е необходимо да се определи система за организация на счетоводството, основана на прилагане на двустранното или едностранното счетоводно записване. Необходимо е да се познават добре действащите нормативни актове по счетоводство.

Втората част от наръчника е предназначена за малките предприятия, където счетоводството се организира на базата на избор между двустранно и едностранно счетоводно записване. Юридическата форма на предприятието е без значение.

Третата част от наръчника се ползва от големите предприятия, които организират своето счетоводство съгласно изискването за задължително прилагане на двустранно счетоводно записване. Юридическата форма на предприятието е без значение.

о1.бз.

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.