Обща икономическа теория. Част 1: Основи на икономическата теория

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-3-2018
  •  186

Автор:Иван Димов
Издателство:---
Страници:158
Корици:Меки
Година:1992
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 155 / 210 Състояние: Мн. Добро
Обща икономическа теория. Част 1: Основи на икономическата теория. Иван Димов

Текста е примерен с много грешки, изданието е с циклостилен печат.

Както в структурно, така и в свдгржателно отношение с настоящият куре лекции е съобрази: с Програмата по Обща икономическа теория. Отчетени са най-новите постижения на ЕЮНЗ-М ИКСА в разветите страни, както и специфичните особености на икономическото развитие на България.

Дарението в разработката е поставено втрХУ онези тши и щюбдши, които формират предприемаческия дух на бъдещия специалшт-вишист и които осветяват "анатомията" на бизнеса. При изпълнението на тази задача авторът бе улеснен от дтлгогодивната си преподавателска работа и особено от факта, че в продължетие на четвърт век научно-изеледоватея-ската му работа бе насочена кш гфоблшите на пазара и цшэде. Прщпрженик на пазфното стопшство от началото на научната : си каридэа, и днес авторът се заншава с теоретическото осветляване на тези неизчфпаши за.икономическата наука проблеми, и особено а характера и проблаигге на прехода от тоталитарната ада ш астратизно-ц® трал изирана Kas пазарната икон шина.

Целта на учебника е да се поднесе мн&тума от звания аа нзвзршващиге се у нас и света словни иконсмшески процеси и да този аачш да се шщпсадогне аа по-лекото адаат^ше квд тежкиге условия на жшота, характерни за периода на преход юм пааарна икономика. Част от младите хора ще се "сблъскат" с безработицата, други ще усещат поне за известен период "вкуса* на недошъка, трети ще навлязат в бизнеса, четвг£рти ще съвместяват' деШости, и т.н. На всички тях ще е необходш този мшшум от икономически знания.

Учебникът е предназначен за студенти, специализанти и ведаки останали, които се штересуват от ствршенните проб-л at и на пазарното стопшство.

Автора

б.з.ст


Категория › Учебници за ВУЗ

Допълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.