Учебник за шахматни игри

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  28-3-2018
  •  281

Автор:Георги Нешев Сапунджиев
Издателство:---
Страници:156
Корици:Меки
Година:1994
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 140 / 200 Състояние: Мн. Добро
Учебник за шахматни игри. Георги Н. Сапунджиев (международен майстор)

Открити дебюти: От Царски гамбит до Защита на двата коня

Книгата "Учебник за шахматната игра". Открити дебюти -от (Царски гамбит до Защита на двата коня" се издаВа по случай Ш-то Световно студентско първенство по шахмат /София -1994 г./, провеждано под егидата на Международната федерация за университетски спорт /ФИСУ/.

The book "Manual of Chess Play "is published on the occasion of The 3-rd World University Chess Championship organised in Sofia under the auspices of International University Sports Federation (FISU).
'The World University Championships are not only a challenging glance at the Chess Olympus, but a meeting of future champions as well''.

Prof. Dr. Georgi Sapoundjieu, IM, Chairman SCT Chess
Тази книга е за Всички, които познават очарованието на шахмата и Все още не могат, но желаят да играят силно.

Книгата е предназначена за изучаване на теорията на откритите дебюти чрез партии от турнирната практика. Така не само се овладяват дебютните идеи и се осмисля Връзката между началото и средата на играта, но се изучават и основните елементи на шахматната тактика и стратегия.

*****
156
СЪДЪРЖАНИЕ
Въведение .. 3
I. ДЕБЮТИ С ФЛАНГОВИЯ УДАР „f2-f4" ... 5
Царски гамбит /1с4 е5 2.f4/ ... 6
Виенска партия /1.е4 е5 2.4ЬсЗ/ 39
II. ДЕБЮТИ С НЕЗАБАВНИЯ УДАР В ЦЕНТЪРА ,,2.d2-d4" ■■•te?2
Централен дебют /1.е4 е5 2.d4 e:d4 3.W:d4/
Северен /датски/ гамбит /1.с4 с5 2.d4 c:d4 З.сЗ d:c3 4.Дс4 с:Ь2 5.Д:Ь2/. ..'f58
Отказан Северен гамбит /1.е4 е5 2.d4 e:d4 З.сЗ без 3...d:c3/ 64
III. ДЕБЮТИ С ЦЕНТРАЛНИЯ УДАР „d2-d4“ СЛЕД 2.&ГЗ £)с6 ... 71
Шотландска партия /1.е4 е5 2.'öf3 £)с6 3.d4 e:d4 4.4b:d4/' ... 71
Шотландски гамбит /1.е4 е5 2.$)f3 ®с6 3d4 e:d4 4 сЗ d:c3/ .... 82
Дебют Понциани /Английска партия/ /1.е4 е5 2.öf3 £ic6 З.сЗ/ 86
IV. ДЕБЮТИ С ,,3.£)Ь1-С3“ СЛЕД 2.&f3 4hc6 ... 92
Дебют на четирите коня /1.с4 е5 2.£)f3 4l)c6 3.£)с3 f6/ ... 92
Дебют на трите коня /1.с4 е5 2.£}f3 £ic6 З.^сЗ без 3...£}f6/ 102
V. ДЕБЮТИ С „жП-с4“ СЛЕД 2.&f3 £>c6 .... 104
Италианска партия /1.е4 с5 2.4öf3 4hc6 3. ^ с4 Дс5 4.сЗ/ .... 105
Гамбит Еванс /1.е4 е5 2.£)f3 £)с6 З.Дс4 Дс5 4.Ь4/ .... 112
Защита на двата коня /1.е4 с5 2.4bf3 £)с6 З.Дс4 £f6/ .... 121
Унгарска партия /1.е4 е5 2.£)f3 4bc6 З.Дс4 Де7/ 148
VI. НЕПОПУЛЯРНИ ОТКРИТИ ДЕБЮТИ ... 150
Дебют Алапин /1.е4 е5 2.£)е2/ .... 150
Дебют на офицера /1.е4 е5 2.Дс4/ .... 151
Гамбит Дамиано /1.с4 е5 2.4bf3 f6/ .... 152
Централен дебют с черните /1.е4 е5 2.£)f3 d5/.... 153
Латишки гамбит/1.е4 е5 2.£)f3 f5/ .... 154

б.з.УДопълнителни снмики

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.