Справочник по химия

  • 0 0
  • (Rated 0 Stars)
  •  18-3-2018
  •  321

Автор:Владимир Дякович, Александър Добрев, Валентин Никифоров
Издателство:Народна просвета
Страници:384
Корици:Твърди
Година:1987
Броя:1
ISBN: Тегло (гр.): Формат: 145 / 205 Състояние: Мн. добро
Справочник по химия. Владимир Дякович, Александър Добрев, Валентин Никифоров

Справочникът съдържа обшириа фактическа информация по обща, неорганична и органична химия, която е необходима за усвояване и разбиране на изуча* вания материал по химия в средните училища.

Справочникът по химия е предназначен за учениците от ЕСПУ и преподавателите по химия в средните училища.

Владимир Александров Дякович, Александър Антонов Добрев, Валентин Димитров Никифоров
СПРАВОЧНИК ПО ХИМИЯ
Рецензенти: Проф. Добри Лазаров, Проф. Христо Иванов, Лена Недялкова Редактор Маргарита Радева Художник на корицата Веселин Наков Художник на илюстрациите Веселин Наков Художник-редактор Добрина Мишева Технически редактор Емилия Георгиева К оректор Савка Кръстева Калиграф Йорданка Тодорова, Ирина Илиева
9532575531 Код: 01 2352-14-87
Българска. Издание, първо. Дадена за набор на 20-Х.1986 г. Подписана за печат на 20X11.1986 г. Излязла от печат на 20 I. 1987 г. Формат 60X90/16. Печ. коли 24. Изд. коли 24. УИК 28,44. Тираж 8800+102. Поръчка №2239.
Държавно издателство .Народна просвета"—София Държавна печатница ,Васил Александров" — ВР2Ца
 Владимир Александров Дякович, Александър Антонов Добрев, Валентин Димитров Никифоров, 1987 г. с/о Jusautor, Sofia

***
ПРЕДГОВОР
Направените съществени корекции в учебния план по химия за задължителното, свободно избираемото и факултативното обучение по химия в новото ЕСПУ разшириха обема на изучавания материал и повишиха изискванията за самостоятелна работа на учениците.

Справочникът по химия е предназначен за учениците от, ЕСПУ и съдържа фактическа информация, която е необходима за усвояване и разбиране на изучавания материал, но която не е необходимо да се помни. Задача на справочника е да допринесе за издигане на равнището на обучението по химия, за рационализиране на учебния труд на ученика, за повишаване на неговата химическа култура и за създаване и затвърдяване на умението да се работи със справочници.

Едно от най-големите затруднения, с които авторите се срещнаха при написване на справочника, бе. въпросът за номенклатурата на химичните съединения. Тъй като до момента у нас няма утвърден нормативен документ по този въпрос, в учебниците по химия все още се използуват редица извънсистемни наименования■ Поради тази причина в справочника са допуснати някои отклонения от номенклатурата на /UPAC, а в редица други случаи наред със системните наименования са■ използувани и извънсистемни.

Справочникът е написан от авторски колектив от преподаватели в Химическия факултет на Софийския университет „Климент Охридски“ в състав: к. х. н. Владимир Александров Дякович, к.х.н. Александър Антонов Добрев и к. п. н. Валентин Димитров Никифоров.

София, 31.1.1985 г.

о.1.с.


Категория › Химия

Все още няма коментари...

Info! За съжаление само регистрираните потребители могат да публикуват коментари.Моля, влезте или се регистрирайте.